SANITAT ANIMAL | 25/01/2018  DARP

Catalunya, declarada regió oficialment indemne de brucel·losi ovina i caprina

La UE confirma aquest estatus que garanteix que a Catalunya es compleix amb els criteris establerts per la normativa comunitària en relació al control de la brucel·losi en el bestiar oví i cabrum

El Comitè Permanent de la cadena alimentària i de la sanitat animal de la Unió Europea ha inclòs Catalunya en la llista de territoris i països  oficialment indemnes de brucel·losi ovina i caprina (decisió de la Comissió 2018/102 de la comissió de 19 de gener de 2018).

Aquesta decisió és la culminació de l’esforç i treball conjunt del sector, des dels productors fins a l’Administració (departaments de Salut i Agricultura), empreses, laboratoris, i molt particularment de tots aquells veterinaris i tècnics d’empresa, de les ADS i serveis veterinaris oficials que al llarg de més de 25 anys han estat treballant intensament per assolir aquest objectiu.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és el responsable de l'execució dels programes sanitaris de les malalties dels animals, d’entre les quals s’inclou l’erradicació de la brucel·losi ovina i caprina, coordinat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.

Amb aquest nou estatus sanitari per part de Catalunya s’obre una nova estratègia de vigilància de la malaltia, en què la col·laboració entre l’Administració i el sector serà una peça clau per al manteniment d’aquest estatus. Així mateix, caldrà seguir treballant per a fer front a nous reptes en sanitat animal del sector oví i cabrum de la mateixa manera que s’ha fet amb la brucel·losi bovina.