PESCA | 31/01/2018  RuralCat

I Workshop sobre la comercialització de la pesca a l’EA de l’Empordà

Representats del DARP, productors, distribuïdors, restauradors, científics i membres de les confraries de pescadors es reuneixen per impulsar estratègies per millorar la comercialització del peix i detectar les necessitats formatives del sector.

Grup del I Workshop sobre comercialització per al sector del peix. Font: DARP

Grup del I Workshop sobre comercialització per al sector del peix. Font: DARP

La sostenibilitat i rendibilitat de la pesca a Catalunya és un dels grans reptes per l’estratègia de  bioeconomia del país. Per tal d’assolir aquests objectius de la millor manera possible s'ha organitzat una primera sessió de treball amb representats dels productors, distribuïdors, restauradors, científics i membres de les confraries de pescadors per impulsar mesures que afavoreixin especialment la seva comercialització.

Aquest primer workshop del sector del peix, que ha tingut lloc aquesta setmana a l’Escola Agrària de l’Empordà, ha estat presentat pel director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela i Casanovas, i conduït pel Grup d'Acció Local de la Pesca Costa Brava, comptant amb un nombre important de participants.

La jornada s’ha desenvolupat mitjançant un seminari tècnic amb tallers específics, on els assistents han treballat els àmbits de la comercialització, la restauració i la gestió pesquera. Entre d’altres conclusions, s’ha destacat la importància d’influir en els hàbits de consum, millorar l'experiència de compra, innovar amb productes i presentacions inèdites, incidir en la formació de professionals per la manipulació del peix, i formar al sector consumidor -restauradors, famílies, col·lectius- per tal que coneguin les bondats del peix de la costa: producte saludable, saborós, de proximitat i que dóna pervivència al sector.

En aquest sentit, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, recorda els diferents instruments per a la millora en la venda dels productes pesquers, com els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) o les campanyes de promoció i l'assessorament.