MÓN RURAL | 31/01/2018  GenCat

Si arriba el foc, estàs preparat?

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona impulsen una campanya per fomentar les franges de protecció i altres mesures d’autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions i habitatges aïllats.

Imatge del cartell de la campanya. Font: DARP

Imatge del cartell de la campanya. Font: DARP

En un país on la superfície forestal representa més del 60% és fonamental una gestió forestal clara i continuada que integri totes les mesures de prevenció necessàries. Per aquest motiu, i per primera vegada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han sumat esforços i treballaran conjuntament per fomentar treballs forestals que permetin evitar i minimitzar els efectes negatius dels incendis a les urbanitzacions i habitatges aïllats.

Sota el lema “Si arriba el foc, estàs preparat?” es posa en marxa una campanya durant la qual ies durant a terme una sèrie d’accions per fomentar les mesures d’autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i habitatges aïllats situats enmig o a les proximitats d’un terreny forestal. L’objectiu no és altre que conscienciar a la ciutadania i els ajuntaments del risc que suposa tenir edificacions o nuclis de població al costat d’aquests zones forestals en cas d’incendis forestals, i de les mesures d’autoprotecció que s’han de dur a terme per minimitzar al màxim els efectes d’aquest risc.

En concret, es fomentarà la realització per part dels ajuntaments del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectades, així com la realització i el manteniment de les franges de protecció de totes les urbanitzacions i nuclis de població que estan a tocar de masses forestals. Disposar d’aquestes franges és la millor mesura contra els incendis forestals per tal d’evitar tant danys personals com materials en les edificacions. 

Aquesta campanya, que es durà a terme de febrer a abril de 2018, compta amb la col·laboració dels ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i contempla la difusió en el territori per crear consciència del risc i de la necessitat i importància de la realització d’aquestes franges, l’assessorament tècnic de com realitzar-les, dubtes de gestió i tràmits administratius necessaris, i possibilitats per a l’obtenció d’ajuts econòmics.

 

La Diputació de Barcelona

 

Des de l’any 2015, la Diputació de Barcelona executa un 80 projectes a l’any per a la creació de franges, tot i que la demanda per part dels ajuntaments és superior. D’altra banda, s’ha creat una ordenança tipus perquè els ajuntaments tinguin un model per finançar el manteniment d’aquestes franges, que es calcula que tenen un cost d’uns 25€/any per part del propietari.

 

El Cos d’Agents Rurals

 

El Cos d’Agents Rurals, en el municipis que ho sol·licitin, durà a terme xerrades adreçades a propietaris d’edificacions, instal·lacions, parcel·les i veïns d’urbanitzacions amb la finalitat de transmetre la idea que els ciutadans són els primers responsables de la seva seguretat i per tant, han de ser conscients del risc de viure en zones forestals i de les mesures d’autoprotecció que tenen a les seves mans per fer front als incendis forestals. També farà especial menció a la importància de mantenir en bon estat aquestes franges de protecció.

A part de les xerrades a nivell de ciutadania, els Agents Rurals faran trobades als consells comarcals de la província de Barcelona adreçades a alcaldes, regidors, tècnics municipals i responsables de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També es realitzarà una difusió massiva via EACAT a tots els ajuntaments de la província de Barcelona del material informatiu que s’ha elaborat per la campanya.

Cal recordar que durant tot l’any els Agents Rurals realitzen, entre altres funcions, la de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió del compliment de la normativa existent en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Per la seva part, les ADFs contribuiran a difondre el material de la campanya (vídeo, cartell i flyer) a les xarxes socials i al territori.

 

Ajuts per a obertures de franges de protecció

 

Pel que fa al ajuts que dona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), durant el període 2016-2018 s’hauran destinat 1,5 M€ a incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions i els nuclis de població situats en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta. L’any passat, es van atorgar ajuts que van incloure 286 actuacions repartides per tot el territori. D’altra banda, el DARP també elabora els informes tècnics que validen els plànols de delimitació quan aquests plànols compleixen tots els paràmetres.

Les ajudes que dona la Diputació de Barcelona inclouen tant recursos econòmics (en el període 2016-2018, 3.050.000 €) com tècnics. Des del punt de vista econòmic, es donen ajuts als ajuntaments per obrir franges perimetrals i per als treballs forestals a executar en les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens públics locals. Quant als recursos tècnics, la Diputació elabora projectes de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc tant en la franja perimetral com en les parcel·les públiques. També s’ha elaborat una ordenança tipus per al manteniment de les franges que els ajuntaments poden utilitzar als seus municipis.