AGRICULTURA | 05/02/2018  RuralCat

Resultats 2017 dels assaigs de noves varietats de blat de moro a Catalunya

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha publicat els resultats dels assaigs d’avaluació de nous híbrids de blat de moro realitzats durant la campanya 2017 als regadius de Lleida i les comarques litorals de Girona.

Imatge de la web de la Xarxa d'avaluació de noves varietats de cultius extensius a Catalunya de l’IRTA

Imatge de la web de la Xarxa d'avaluació de noves varietats de cultius extensius a Catalunya de l’IRTA

Per a cadascuna de les dues zones, s’ofereixen els resultats de l’assaig de nous híbrids 2017, així com les mitjanes plurianuals de producció de les diferents varietats al llarg de les darreres campanyes.

Aquesta informació es pot trobar a l’espai web  de Xarxa la d’Avaluació Varietal. Es pot consultar fàcilment clicant sobre l’assaig del què se’n volen obtenir les dades, que poden ser consultades en pantalla o bé generant un document en format pdf que permet ser arxivat o imprès.

A la xarxa també trobareu els assaigs d’avaluació varietal de cereals d’hivern (ordi, blat, triticale i civada en sembres de tardor i d’hivern), colza i pèsol proteaginós.

Aquests assaigs es duen a terme en microparcel·les experimentals i es localitzen en les respectives comarques productores del  territori, distribuïdes arreu de les diferents zones agroclimàtiques catalanes.

La direcció i realització d’aquesta xarxa experimental es porta a terme de manera coordinada des dels centres IRTA Lleida i IRTA Mas Badia, i està cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).