ALIMENTACIÓ | 06/02/2018  RuralCat/ACSA

Novetats en la llista d’additius de la UE

La Unió Europea ha donat autorització per als fosfats en asts verticals de carn congelada i ha suprimit el Sorbat càlcic així com l’entrada de la categoria «productes de brioixeria, pastisseria, rebosteria i galetes per a usos nutricionals específics » per l’ús de certs edulcorants. També ha actualitzat la guia que descriu les categories alimentàries en el Reglament sobre additius.

Els additius són substàncies que s’afegeixen als aliments amb un propòsit tecnològic: per millorar la seva conservació, el seu aspecte, textura, evitar el creixement de microorganismes, etc., en diferents etapes de la seva fabricació, transport o emmagatzematge

Els additius són substàncies que s’afegeixen als aliments amb un propòsit tecnològic: per millorar la seva conservació, el seu aspecte, textura, evitar el creixement de microorganismes, etc., en diferents etapes de la seva fabricació, transport o emmagatzematge

En el Diari Oficial de la Unió Europea s'ha publicat el Reglament (UE) 2018/74 de la Comissió, de 17 de gener de 2018, que modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats (E 338-452) en asts verticals de carn congelada (en anglès frozen vertical meat spits).

Mitjançant aquesta norma es modifica la llista d’additius alimentaris autoritzats a la UE per autoritzar un nou ús dels additius alimentaris àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats («fosfats», E 338-452) ens asts verticals de carn congelada dins la categoria d'aliments 08.2 «9 preparats de carn».

L'ús de fosfats és necessari per a l'extracció i trencament parcials de les proteïnes de la carn per tal de formar una làmina de proteïnes en els asts verticals de carn que permeti unir els diferents trossos i garanteixi l'homogeneïtat en la congelació i el rostit. A més, els fosfats permeten mantenir sucosa la carn durant el descongelat i l'estabilitat dels asts verticals de carn. Aquesta necessitat tecnològica permet a l'explotador d'empresa alimentària rostir els asts verticals rotatoris de carn congelada d'ovella, xai, vedella o boví tractada amb adob líquid o de carn d'aus de corral tractada amb o sense adob líquid utilitzat sol o combinat, així com filetejat o picada. Les tires de carn convenientment rostides són consumides posteriorment pel consumidor final.

Però aquesta no és l’única modificació pel que fa a la llista d’additius. La UE també suprimeix l’entrada de la categoria «productes de brioixeria, pastisseria, rebosteria i galetes per a usos nutricionals específics » per l’ús de certs edulcorants. Aquesta modificació arrenca del concepte «aliments destinats a una alimentació especial» que inclou la categoria «aliments destinats a les persones afectades de pertorbacions en el metabolisme dels glúcids (aliments per a diabètics)»  i que es va suprimir amb l’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 609/2013. Aquest Reglament estableix que els aliments considerats fins ara per a diabètics han de complir la mateixa legislació de la resta d’aliments de consum normal destinats a la població general. No hi ha una base científica per establir requisits de composició específics per als aliments destinats a diabètics, ja que poden satisfer les seves necessitats nutricionals adaptant la seva dieta ingerint aliments de consum corrent (Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell, de 26 de juny de 2008).

En conseqüència, en data 23 de gener de 2018 s’ha publicat el Reglament (UE) 2018/97 de la Comissió, de 22 de gener de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la utilització d'edulcorants en productes de brioixeria, pastisseria, rebosteria i galetes, suprimint  l’entrada de la categoria  «productes de brioixeria, pastisseria, rebosteria i galetes per a usos nutricionals específics »  per a l’ús dels següents edulcorants: E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 àcid ciclámico i les seves sals de sodi i calci, E 954 sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci, E 955 sucralosa, E 959 Neohesperidina DC, E 961 neotam, E 962 sal d'aspartam i acesulfam, i E 969 Advantame.

En aquest mateix Reglament es retira el Sorbat càlcic de la llista d’additius de la Unió Europea. El motiu d’aquesta és l’absència de dades adequades sobre la seva genotoxicitat, que impedeixen a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) completar la reavaluació de la seguretat d’aquest additiu alimentari i per tant determinar si compleix les condicions del Reglament 1333/2008 per ser inclòs a la llista d’additius autoritzats.

 

Guia de descripció de categories alimentàries en el Reglament sobre additius

La Comissió Europea, després de consultar experts sobre additius alimentaris dels estats membres i interessats rellevants, també ha elaborat una guia que descriu les categories d’aliments establertes a la part I de l'annex II del Reglament (CE) Nº 1333/2008, sobre els additius alimentaris.

Aquesta és la cinquena versió de la Guia. En relació a la versió anterior, de gener de 2017, les modificacions introduïdes afecten a la categoria de Preparats de carn definida en el Reglament 853/2004 (Categoria 8.2.)

Les descripcions de les categories poden ser útils per a les autoritats de control dels estats membres i per a la indústria alimentària per garantir la correcta implementació de la legislació sobre additius alimentaris.