DUN 2018 | 08/02/2018  DARP

#fotoDUN2018: l’ús de fotografies georeferenciades per a mostrar la realitat de l’explotació

El DARP posa a disposició dels sol·licitants de la DUN, un formulari per poder enviar fotografies georeferenciades com a suport a les seves sol·licituds de modificació de SIGPAC, aportant així evidència visual de la realitat del terreny.

L’experiència de la #fotoDUN2018 és clau per a poder avançar en la simplificació de la PAC. Font: DARP

L’experiència de la #fotoDUN2018 és clau per a poder avançar en la simplificació de la PAC. Font: DARP

Aquesta actuació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) es realitza en un context de perspectives de canvis en el sistema de control dels ajuts de la Política Agrària Comuna. La Comissió Europea està estudiant l’adaptació de la normativa Comunitària per tal d'obtenir benefici de l'ús de les tecnologies, entre les quals destaquen l’ús d’imatges del satèl·lit Sentinel-2 i l’aportació de fotografies georeferenciades per part dels agricultors com a prova de control.

La nova eina del permet als agricultors aportar una prova en cas que hagin fet una actuació recent al terreny, de tal manera que en la fotografia s’evidenciï la nova situació i augmentar per tant la garantia d’acceptació del canvi al SIGPAC. L’ús del formulari és molt senzill, amb la intenció que qualsevol persona el pugui utilitzar sense dificultats.

Si bé per aquesta campanya només està previst utilitzar aquestes fotografies per a la gestió de les modificacions de SIGPAC, es preveu que en properes campanyes es pugui arribar a utilitzar com a prova de control dels ajuts, garantint un pronunciament més acurat i disminuint les inspeccions als agricultors

L’experiència de la #fotoDUN2018 és clau per a poder avançar en aquest àmbit, i es podria arribar a utilitzar per a diversos tràmits del DARP. És per això que s’anima a tots els declarants que sol·licitin canvis d’ús a SIGPAC a participar

Per tenir més informació sobre #fotoDUN2018 poder consultar els següents webs: