ALIMENTACIÓ | 09/02/2018  ACSA

Consulta pública sobre la transparència de l’avaluació de riscos alimentaris

A causa dels dubtes de la ciutadania sobre la transparència i independència en dels estudis científics i les avaluacions de riscos, la Comissió Europea obre aquesta consulta, fins al 20 de març.

El Reglament (CE) n° 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, conegut com a “Reglament General de la Llei de Alimentària de la Unió Europea”,  és la pedra angular del marc regulador europeu que abasta tota la cadena alimentària.

Aquesta norma exigeix que la legislació sobre aliments i pinsos es basi exclusivament en evidències científiques. Això es coneix com el principi d'anàlisi de riscos, que consta de tres components separats però interrelacionats: avaluació de riscos (assessorament científic), gestió de riscos (mesures preses sobre la base d'assessorament científic) i comunicació de riscos (intercanvi interactiu d'informació sobre riscos en el procés d'anàlisi de riscos). La llei també va crear l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) com agència científica independent encarregada de proporcionar les avaluacions científiques que formen la base de les mesures adoptades per la Unió Europea en la cadena alimentària.

Des de l'adopció d’aquesta norma General del Dret Alimentari l'any 2002, el context polític, econòmic i social ha evolucionat, repercutint en la percepció i expectatives dels consumidors en relació amb la cadena alimentària.

Si bé el treball de l'EFSA en l'àmbit de l'avaluació del risc no ha estat objecte de crítiques significatives, els ciutadans han posat en dubte l'avaluació del risc basada en els estudis proporcionats per la indústria i, en particular, en aquells casos on la indústria té interès en una autorització, per exemple, per a pesticides, OMG, etc.

Per tot això, la Comissió Europea ha llançat una consulta pública sobre transparència i independència en les avaluacions de riscos i els estudis científics.

La consulta, que romandrà oberta fins el 20 de març del 2018, busca analitzar la percepció social sobre els següents aspectes:

  • Transparència i independència del sistema d'avaluació de riscos de la UE
  • Comunicació de riscos
  • Percepció dels dictàmens de l'EFSA, i de la participació dels estats membres en el sistema d'avaluació de riscos

Aquesta consulta busca reforçar la confiança del ciutadà europeu en l'avaluació científica de seguretat alimentària.

Els resultats permetran a la Comissió presentar una proposta legislativa a la primavera que abordi aquesta qüestió, a més de reforçar el paper de l'EFSA i recolzar l'excel·lència a llarg termini de la seva capacitat científica.