FERTILITZACIÓ | 12/02/2018  RuralCat

Noves taules de valors de conductivitat elèctrica del purí

L’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes amplia el seu aparat de ‘Taules i dades’ amb els resultats dels estudis de caracterització de purins mitjançant conductímetres.

L’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes ha afegit els resultats dels estudis de caracterització de purins mitjançant conductímetres al seu apartat de ‘Taules i dades’, on també pots trobar informació sobre la composició dels subproductes orgànics, els valors d'extraccions de nutrients de diferents cultius, i diverses estadístiques sobre consum de fertilitzants, costos de producció i balanços de fòsfor i nitrogen a Catalunya.

Les taules publicades són:

L’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes és l’instrument del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per posar a disposició dels usuaris la informació i eines necessària per tal de millorar la gestió de tots els productes amb valor fertilitzant que tenen com a destí final el sòl agrícola (dejeccions, fertilitzants químics, compostos, etc.).

El seu treball es centra en la millora de la gestió a la pròpia granja, el manteniment i evolució dels actuals sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, el foment de millores en les pràctiques de fertilització i l’orientació en els tràmits administratius que hi estant relacionats. És per això que classifica la informació en tres grans blocs: Granja, Camp i Oficina.

Per a més informació pots contactar al correu electrònic fertilitzacio.daam@gencat.cat o al Telèfon 973 22 08 68.