PESCA | 19/02/2018  Ruralcat

Podem millorar les poblacions de sardina i seitó?

El DARP donarà suport durant el 2018 a un estudi internacional per investigar i recuperar les poblacions de sardina i seitó del nord-oest de la Mediterrània.

Font: DARP

Font: DARP

Aquest estudi serà liderat per científics de l’ l’Institut de Ciències del Mar i l’ Institut Espanyol de Oceanografia i finançat per la Unió Europea gràcies a les gestions de la direcció general de Pesca i Afers Marítims.

L’estudi comprendrà tres objectius específics: primer, revisió de la informació biològica per a les dues poblacions (sardina i seitó); segon, revisió de la informació ecològica i pesquera; i per últim, una proposta i una avaluació de mesures de gestió pesquera per a una recuperació de la biomassa.

Aquest treball de recerca abastarà el litoral català, valencià i murcià, així com el golf de Lleó, i es centrarà en la sardina i el seitó dins de l’ecosistema marí i les pesqueres que si hi dediquen.

L’Administració catalana era conscient que les darreres informacions científiques albiren un efecte del canvi climàtic en la fallida dels estocs pesquers de peix blau en tot el Mediterrani nord-occidental, i per això ha insistit  a demanar a les administracions que es prioritzessin projectes per avaluar causes més concretes.

D’aquesta manera, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) assumeix el compromís adquirit amb el sector, tenint en compte l’evolució i la situació de les poblacions de sardina i seitó a la costa catalana, així com el treball que es va efectuar des de l’Administració amb l’elaboració del Pla de competitivitat del peix blau, on es plantejava una sèrie de paquets de mesures que incloïen millores en l’explotació, millores de gestió del recurs, millora de la gestió comercial, millora en la valorització del peix blau, així com d’un millor coneixement.