PAE | 22/02/2018  RuralCat

Fitxa Tècnica sobre la normativa de la producció ecològica de bestiar herbívor

La Unitat Producció Agrària Ecològica del Servei d’Ordenació Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat la primera Fitxa Tècnica sobre Normativa, dedicada als “Principals requisits i recomanacions per a la conversió de granges de bestiar herbívor a producció ecològica”.

Vaques pasturant en un Prat. Font: Generalitat de Catalunya

Vaques pasturant en un Prat. Font: Generalitat de Catalunya

La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un mètode d'obtenció de productes agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en que es realitza aquesta obtenció.

L'aplicació d'aquest sistema implica que totes les empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses al control i la certificació realitzada per una sèrie d'organismes de control, per tal d'oferir una garantia suficient als consumidors.

Per tal de facilitar l’acompliment d’aquesta normativa la Unitat Producció Agrària Ecològica del Servei d’Ordenació Agrícola del DARP editarà una sèrie de fitxes tècniques amb els principals requisits i recomanacions a tenir en compte. La primera d’elles està dedicada a la normativa que regula la producció ecològica de boví, oví, cabrum i equí.

Aquesta Fitxa Tècnica ens explica les consideracions generals pel que fa al Reglament ecològic i les normes d’aplicació, la conversió d’animals, l’alimentació i els allotjaments. També inclou quadres amb recomanacions i alguns exemples.