AGROALIMENTACIÓ | 23/02/2018  DARP

Les exportacions agroalimentàries catalanes creixen un 4,6 % fins a superar els 10.000 M€

Un any més, el sector carni ha estat el primer sector exportador en l’àmbit agroalimentari i, a més, ho ha fet havent experimentat un creixement del 9%.

Gràfic: Font: DARP

Gràfic: Font: DARP

Les exportacions agroalimentàries catalanes van créixer un 4,6 % durant l’any 2017 en relació a l’any anterior totalitzant 10.070 M€, mentre que les importacions ho han fet un 4,4% fins a situar-se als 10.103 M€. Així doncs, la taxa de cobertura que relaciona aquestes dues magnituds (exportacions i importacions) és pràcticament del 100% (99,7%), segons dades elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya a partir de la font Datacomex.

 

Així, la xifra total de vendes de productes agroalimentaris a l’exterior durant el període comprés entre 2007 i 2017 ha passat de 5.240 M€ als 10.070  M€, experimentant un creixement del 92%, mentre que les importacions durant aquest mateix període de 11 anys han passat de 8.021 M€ als referits 10.103 M€ i per tant han crescut menys d’un 26% (un 25,9%). De la mateixa manera, la taxa de cobertura ha passat del 65% al 99,7%.

 

L’exportació per sectors

 

Un any més, el sector càrnic ha estat el primer sector exportador totalitzant 2.951M€ i experimentant un creixement del 9% en relació a l’any anterior.

Per importància econòmica el segueix el sector de les fruites amb 909 M€, tot i que enguany ha patit una lleugera davallada del 2% respecte 2016.

En tercera posició, destaca la partida dels olis i greixos amb 893M€, i en quarta la de begudes amb 880M€, la qual inclou cerveses, aigües, vins, etcètera, i en què la subpartida més important és la dels vins, amb 608M€, lleugerament per sobre de 2016 en un 1,8%.

 

L’exportació per partides

 

D’entre les partides d’exportació, cal destacar, per la seva magnitud i creixement, la partida de carns i despulles que ha totalitzat els 2.731,9M€ i ha tingut un augment de 311 milions (12,9%) en relació a 2016. En segon lloc, se situa la partida de greixos i olis que totalitza 877M€ i creix un 8,7%. I finalment, la partida de productes de cereals i pastisseria que creix un 15,7% i suma 672M€. Aquesta última partida porta ja dos anys seguits de forta pujada en el valor de les exportacions.

 

Les importacions

 

Quant a importacions, les dues primeres partides són la corresponent a llavors d’oleaginoses i plantes industrials i la de cereals, les quals totalitzen 2.123 M€ que juntament amb la de residus de la indústria alimentària i tortons, també fonamentalment per a alimentació animal, sumen 2.746 M€, davant dels 2.604 milions d’€ de l’any 2016.

Les altres grans partides d’importació són, com és habitual, les de productes de la pesca, amb 899M€, llet i derivats amb 715M€, i  cafè, te i espècies, amb 709M€.

Informació relacionada