AJUTS | 26/02/2018  DARP

El DARP paga el 90% dels ajuts associats al sector agrícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) comença a pagar el 90% dels imports dels ajuts associats a l’arròs, els fruits de closca, els llegums de qualitat, els cultius proteics i el tomàquet per a la indústria, corresponent a un total de 4.075.091 euros que arribaran a 11.521 beneficiaris.

Nous. DARP

Nous. DARP

Aquestes ajudes, que corresponen a l’any 2017, formen part del primer pilar de PAC i estan finançades al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). Es tracta de fons destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Durant el mes de juny de 2018, i un cop estiguin fixats els imports unitaris pel FEGA, es pagarà  la resta de liquidacions que resultin dels percentatges fins ara retinguts del 5% del pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves, així com del 10% de les ajudes associades que s’ingressen aquesta setmana.

Dades del nombre de beneficiaris, l’import global i l’import unitari del pagament d’aquests ajuts:

Ajut associat

Beneficiaris

Import global (€)

Import unitari (€/ha)

Arròs

1.537

2.062.789

113,878662

Proteics: proteaginoses / lleguminoses

4.010

917.746

44,479768

Fruits de closca i garrofes

5.726

733.503

29,310458

Proteics: oleaginoses

1.324

344.666

36,704731

Llegums de qualitat

28

10.220

60,976331

Tomàquet

6

6.167

176,211946

Total general

11.521*

4.075.092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Hi ha beneficiaris que cobren més d’un ajut.

Informació relacionada