VAQUÍ LLET | 01/03/2018  RuralCat/DARP

El sector boví lleter a Catalunya produeix més de 745.000 tones anuals

L'any 2017 finalitza amb 507 ramaders lliurant llet a primers compradors, amb una explotació de vaques mitjana de 152 animals presents i produint 3.796 litres de llet diaris. Cal destacar l'excel·lent qualitat mitjana de la llet a Catalunya, amb un 3,67% greix i un 3,25% proteïna.

Segons les darreres dades presentades per l’Observatori del Boví de Llet i de Carn, l’any passat, 30 ramaders (un 5,6%) van abandonar  la  producció. Fet que agreuja la situació d’un sector que fa anys que pateix la manca de relleu generacional.

Actualment (febrer  2018), hi ha 522 explotacions en  actiu, que  gestionen 79.008 vaques de llet i 50.273 vedelles de reposició. L’explotació de vaques de llet mitjana catalana gestiona 152 vaques de llet presents i produeix 3.796 litres de llet diaris, és a dir, la producció per vaca present i dia és de 24,3 litres (inclou les vaques en lactació i les vaques eixutes). L’any2017 s’ha  tancat  amb  una  producció  total  de  745.479  tones.

La província de Lleida, tot i comptar a febrer de 2018 solament amb 139 explotacions (26,6%), és la que aglutina més cens de vaques i vedelles, i també  lliuraments.  Lleida  concentra, en termes mitjans, les explotacions més grans de Catalunya.

Cal destacar l’excel·lent qualitat mitjana de la llet a Catalunya: 3,67% greix, 3,25% proteïna, 260 RCS i 37 bacteris (aquestes darreres dues xifres expressades en x1.000/ml llet).

El  preu mitjà  percebut pels  ramaders a Catalunya durant l’any 2017, estandarditzat  al 3,7%  greix i 3,1% proteïna (309,15 €/1.000 litres) és sensiblement inferior al dels principals països productors europeus (França 320,83 i Alemanya 333,71 €/1000 litres), concretament un 3,6i 7,4%, respectivament.

El mercat mundial de les principals commodities, tanca l’any2017 amb una marcada tendència a la baixa en les cotitzacions de la llet spot, o de mercat lliure, mantega i llet desnatada en pols.

Tot  i  comptar  amb  un  total  de  491  activitats  industrials  lleteres  registrades,  la  realitat  és  que  la  indústria lletera catalana continua, en volum, molt enfocada a la producció de llet envasada, bàsicament UHT; si bé és cert que prolifera la producció  més artesanal a petita escala. Prova d’aquesta situació general és una balança  comercial de  2017, en volum (-196.136  tones) i en valor (-559.335 milers d’euros), clarament deficitària. A aquest fet, cal sumar una  tendència a la baixa en el consum de llet líquida i un cert estancament en el de la resta de derivats de la llet. En definitiva, el sector ha de treballar en la diversificació de la producció, en la valoració de l’excel·lent producte de què disposem, nutritivament i higiènicament parlant, i en l’educació d’un consumidor moltes vegades desinformat, i excessivament influenciable  per informacions poc contrastades. Cal, doncs, fomentar el consum de llet i productes  lactis de qualitat i de proximitat, és a dir, el quilòmetre zero.