INNOVACIÓ | 27/08/2008  Ruralcat

Mesura del greix corporal a godalls

Un grup de científics de l¿ARS (Servei de Recerca Agrícola del Departament d¿Agricultura Nord-americà) milloren el sistema de mesura del greix corporal dels animals amb un nou aparell basat en la ressonància magnètica.

Garrins

Font: ARS

Fins ara es disposava de sistemes de mesura del greix i la composició corporal que permetien valorar l¿estat dels animals. La innovació constant fa que els aparells guanyin en exactitud i en senzillesa d¿ús. El darrer pas s'acaba de donar als Estats Units amb un nou aparell anomenat EchoMRI, que permet fer les mesures en godalls i es basa en els principis de la ressonància magnètica quantitativa (QMR). A més, el potencial del nou aparell obre la possibilitat de la seva aplicació en pediatria, però encara s¿ha de contrastar. Els sistemes típics de MRI s'usen comunament per a valorar teixits humans vius. No obstant, a l¿hora d¿analitzar la composició corporal, els sistemes impliquen errors substancials per males interpretacions que el software fa de les imatges visuals en funció de les característiques mitjanes de la població.

Metodologia del sistema


El nou sistema, desenvolupat per l¿empresa Echo Medical Systems, es basa en la mesura de la densitat dels nuclis d¿hidrogen i l¿estat físic del teixit. Tot seguit, els investigadors de l¿ARS han contrastat els resultats de l¿aparell amb mesures reals realitzades després del sacrifici de l¿animal (anàlisi química) i amb mesures de l¿absorció de rajos X d¿energia dual (DXA). Els resultats de l¿estudi conclouen que el nou mètode es precís i adequat per a mesurar:

  • La composició corporal
  • El greix corporal total
  • El teixit magre
  • Massa d¿aigua lliure
  • Aigua corporal total

Tot i que els estudis es van realitzar en garrins, l¿aparell podria ser apropiat també per mesures en animals d¿altres mides. L¿aparell realitza les mesures en uns pocs minuts, sense necessitat de sedació, no utilitza radiació i no requereix que el subjecte resti immòbil. La tecnologia facilita el convenient seguiment repetit de canvis petits en la composició corporal i podria ser útil per a investigadors que estudien l¿optimització de l¿eficiència d¿ús de l¿aliment pels porcs, així com també per la tria dels millors a l¿hora de seleccionar reproductors.

Informació relacionada