FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 05/03/2018  RuralCat

S'obren noves inscripcions a 10 cursos a distància

A partir d’avui, 5 de març, a les 8 del matí, i fins el 14 de març et pots inscriure a noves edicions de 10 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat.

Del 5 al 14 de març pots inscriure't als següents cursos:

 1. Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
 2. Botànica
 3. Curs bàsic de producció integrada
 4. Curs bàsic de reg
 5. Curs de benestar animal en explotacions porcines
 6. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
 7. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
 8. Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
 9. Fonaments zootècnics II
 10. Tècniques de venda

Per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho omplint un senzill formulari.

Recorda que el pagament de la matrícula es fa en línia mitjançant targeta bancària. Per més informació, trobaràs el procediment d'inscripció detallat a sota o també pots consultar la Guia d’inscripció.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes

En aquest curs els estudiants arribaran a conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta i aprendran a calcular els temps de reg del cultiu i l’aportació d’aigua necessària. Aprendran a analitzar la composició mineral i orgànica dels sòls, a identificar les seves propietats físiques i fisicoquímiques, a determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada, i a identificar les característiques dels principals adobs minerals, les propietats i la composició dels productes orgànics. També estudiaran els fluxos energètics i els principis ecològics de l’entorn agrorural.

El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 29 de juny.

 

Bàsic de producció integrada

Aquest curs està estructurat en quatre mòduls (L'acreditació, Les plantes i el seu medi, La implantació de cultius i les tècniques de maneig i La sanitat vegetal). A més, estan programades dues jornades presencials destinades a visites tècniques i proporciona fitxes de plagues i malalties.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 10 d’abril i acabarà l'1 de juny.

 

Botànica

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d’incorporació a l’empresa agrària. En finalitzar aquest curs, els estudiants conèixer els components de la cèl·lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals, podran relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.) i classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.

El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 29 de juny.

 

Curs bàsic de reg

Aquest curs té l'objectiu de donar a conèixer la importància del reg i d'evitar el malbaratament d'aigua per a la competitivitat de les explotacions agrícoles. Entendre les relacions entre el reg i la societat i entre el reg i el medi ha de servir per a conscienciar-se de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 10 d’abril i acabarà el 15 de juny.

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 18 de maig.

 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Es tracta d'un curs dissenyat per  donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient.

El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 18 de maig.

 

Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat. El curs està estructurat en cinc mòduls i una sessió presencial de regulació d’equips de tractament. En aquesta sessió també es realitzarà l’examen final.

El curs tindrà una durada de 72 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 22 de juny.

 

Fonaments zootècnics II

Tres són els objectius generals d'aquest curs: Aprendre a analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen, així com a classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells. Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí. Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.

El curs tindrà una durada de 45 hores, començarà el 10 d’abril i acabarà el 8 de juny.

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Els inscrits podran assolir els coneixements necessaris per identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, conduir el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents i avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 10 d'abril i acabarà el 29 de juny.

 

Tècniques de venda

El curs de Tècniques de venda conforma un paquet de formació que dóna eines i recursos que permeten millorar els resultats comercials com a productor agrari a través de la planificació. Està estructurat en dues píndoles: L’entrevista de vendes i Planificació comercial.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 10 d'bril i acabarà el 25 de maig.

 

Indicacions per sol·licitar el curs

 

Un cop inscrit, entra a la teva àrea de membre i comprova que les dades de la  teva fitxa són correctes. Ho pots fer des del menú “El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya ‘Dades addicionals de RuralCat’)”. Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.

 • Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú “Formació/Cursos a distància”.
 • Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
 • Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
 • A continuació apareixerà un missatge conforme esteu realitzant la inscripció del curs i l’import. Si esteu d’acord, cliqueu a “Realitzar pagament”, introduïu les dades de la vostra targeta bancària i accepteu.
 • Finalment, rebràs al teu correu electrònic un missatge de confirmació de la matrícula amb un arxiu adjunt amb les instruccions per emplenar la documentació del curs.