INNOVACIÓ | 05/03/2018  RuralCat

Selecció d’experts per a tres nous Grups de discussió de l’EIP-AGRI

L’Associació Europea per a la Innovació dedicada al sector agrari (EIP-AGRI) cerca experts per a tres nous Grups de discussió sobre nous pinsos per a porcí i aviram, protecció de la producció fructícola durant les gelades i reducció del malbaratament alimentari a les explotacions agràries.

EPI-AGRI

L’Associació Europea per a la Innovació (EIP), que forma part de l’estratègia europea de creixement i ocupació (Europa 2020), té per objectiu contribuir a assolir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En concret, l’Associació dedicada al sector agrari (EIP-AGRI) treballa per a potenciar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal per tal d’aconseguir més i millors resultats amb menys recursos.

En el marc de l’EIP-AGRI, es conformen grups temporals d'experts encarregats de realitzar un balanç de la situació de diferents sectors o temàtiques. Identifiquen idees per a la recerca aplicada, posen en relleu possibles solucions als problemes identificats i proposen accions innovadores. Són els anomenats Grups de discussió (Focus Groups en anglès) i, fins ara, s’han posat en marxa un total de 24.

Recentment l’EPI-AGRi ha obert un termini, fins el dimarts 3 d’abril, per a la presentació de candidatures a tres nous Grups de discussió que treballaran els següents temes:

  • Nous pinsos per a porcí i aviram.
  • Protecció contra les glaçades a la producció fructícola.
  • Reducció del malbaratament alimentari a les explotacions agràries.

 

Els perfils de les persones que es cerquen per formar part d’aquests grups són: agricultors/es, assessors/es, científics/ques i altres actors rellevants. Les persones que presentin la seva candidatura han de poder expressar-se correctament en anglès.

Per a més informació sobre aquestes noves convocatòries podeu consultar el web de l’EPI-AGRI sobre els Grups de discussió.