SANITAT VEGETAL | 06/03/2018  DARP

Nou pla pilot de control de les inspeccions d'equips d'aplicació de fitosanitaris  

A partir del 15 de març es posa en marxa un nou pla pilot que tindrà una durada de tres mesos. El Cos d’Agents Rurals serà l’encarregat de controlar que els equips que treballen han superat la inspecció necessària.  

Maquinària fitosanitària. Font: DARP

Maquinària fitosanitària. Font: DARP

Des del novembre de l’any 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) que hagin passat favorablement una inspecció. Actualment, encara hi ha un 31% d’equips inscrits al registre de Maquinària Agrícola (ROMA) que no han passat l’esmentada inspecció o no l’han superat favorablement.

Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a través de les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i d’Agents Rurals, engegarà, a partir del proper 15 de març, un pla pilot que té com a objectiu comprovar que els equips d’aplicació de productes fitosanitaris que estan treballant al camp o desplaçant-se, hagin passat favorablement aquesta inspecció obligatòria. S’inspeccionaran tant els equips registrats al ROMA com els que no ho estan.

Els encarregats de dur a terme aquest control seran els Agents Rurals. Entre altres aspectes, comprovaran si l’EAPF porta l’etiqueta adhesiva conformement ha passat de manera favorable la inspecció, demanaran el certificat d’inspecció i comprovaran si l’EAPF està inscrit al ROMA i inspeccionat. En cas que hi hagi algun incompliment o que s’hagi de fer alguna comprovació documental, s’aixecarà acta i, si escau, s’aplicaran les sancions corresponents.

Aquest pla pilot tindrà una durada de tres mesos i es realitzarà a set comarques (Anoia, Alt Penedès, Alt Empordà, Alt Urgell, Baix Penedès, Montsià i Segrià). A partir del mes de juny està previst fer extensible aquest pla pilot a tot Catalunya, única Comunitat Autònoma que realitzarà aquest tipus de control.

 

Ús sostenible dels plaguicides

 

Per tal que es faci un ús sostenible dels plaguicides, des de la Unió Europea s’han fixat una sèrie de requisits de compliment obligat, entre els quals l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als EAPF. En aquest sentit, la normativa estableix que tots els equips han d’estar inspeccionats, com a mínim, una vegada, abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant els equips nous, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra. Per tant, des del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF que hagin passat favorablement la inspecció.

Les inspeccions les duen a terme les estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), prèviament autoritzades o reconegudes pel DARP.

Malgrat que des del DARP s’han dut a terme diverses actuacions per informar i comunicar l’obligatorietat de la inscripció al ROMA i de la realització de les inspeccions, actualment encara hi ha equips que no estan inscrits i d’altres que, tot i haver realitzat la inscripció, no han realitzat l’esmentada inspecció o no l’han superat favorablement.

 

Informació relacionada