Fruit.Net | 09/03/2018  RuralCat

Fitxa Tècnica sobre el control de monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica

Aquesta fitxa tècnica del programa Fruit.Net ens explica els resultats del tractament de monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica amb productes a base d’agents de control biològic, com el Bacillus subtilis o el timó vermell, integrats amb altres eines de control i maneig correcte de la finca.

La podridura marró causada per Monilinia  spp. és la principal malaltia que afecta la nostra producció de fruita de pinyol, essent una de les principals causes de pèrdues de producció i econòmiques, així com una font de reclamacions per part de la distribució. Els productes autoritzats per al seu control, en producció ecològica, sovint, no són suficientment efectius.

Amb l’objectiu d’oferir informació per millorar els tractaments, aquesta fitxa tècnica ens explica un estudi realitzat per combatre la malaltia amb diverses estratègies. Els resultats indiquen que l’estratègia basada en l’aplicació del producte Bacillus subtilis per calendari va ser efectiva per al control de la malaltia, quan es va incloure dins d’una estratègia de control integrada per altres actuacions que ajudaven a controlar la malaltia. En canvi, les estratègies a base de B. subtilis  aplicat en funció de model epidemiològic o a base de timó vermell aplicat per calendari no van ser efectives. Tot i així els millors resultats es varen obtenir amb l’estratègia basada en embossar la fruita, que va reduir el nombre de fruits podrits per Monilinia  spp.  al voltant d’un 90%, en comparació del control.

 

Qué és Fruit.Net?

El programa Fruit.Net té per objectiu millorar el control de les plagues, malalties i fisiopaties al llarg de la cadena de producció de poma, pera, préssec i cítrics, mitjançant el desenvolupament de noves estratègies més respectuoses amb el medi ambient i amb la salut del consumidor.

A RuralCat trobareu, entre d’altres informacions, tots els estudis realitzats dins del pla de recerca conjunt del Programa Fruit.Net.