DADES SECTORIALS | 01/07/2008  Ruralcat

L'IRTA publica els índexs productius mitjans de BDporc

L¿IRTA ha presentat els resultats mitjans dels índexs productius porcins de Catalunya per al 2007, comparats amb els d¿altres comunitats autònomes, la mitjana nacional i algunes dades de França i Holanda.

Llibretes

Les dades, extretes del BDporc, serveixen per contrastar el progrés tècnic de les explotacions. A més també constitueixen una eina comparativa de l¿eficiència productiva entre explotacions i territoris. En resum, són una referència per a que cada explotació valori com fa de bé la feina. Paral·lelament a la presentació del índexs clàssics, hi ha una gràfica comparativa de les productivitats numèriques de les explotacions en funció de les inversions en sanitat, benestar i medi ambient. D¿aquesta es desprèn que un major compromís comporta un major retorn. Tornant als índexs, de la valoració dels mateixos es destaca la moderada superioritat catalana pel que fa a dades de productivitat respecte a les altres comunitats autònomes valorades i a la mitjana estatal, encara que seguim darrera de França i Holanda pel que fa a productivitat numèrica. També s¿hi constata el desenvolupament porcí d¿Aragó, amb una mitjana de la mida d¿explotació superior a la catalana i a la mitjana nacional, i també molt menys variable. Quant a sistemes de maneig, és manifesta l¿aposta francesa per la prolificitat: més nascuts vius (12,8, 1,63 més que a l¿Estat Espanyol) demanen deslletaments més tardans (a 25,6 dies contra els 22 espanyols), que probablement retallin els parts per truja i any però, si més no, reporten més productivitat numèrica (27 garrins, 1,51 més que a Espanya). Malauradament, al document no s¿exposa quin percentatge del cens s¿ha registrat per cada territori, de forma que les dades no són més que orientatives. Podeu consultar les dades a la nota de l¿IRTA.

Informació relacionada