R+D | 12/03/2018  RuralCat/IRTA

LIFE Brewery recupera subproductes de la cervesa per fer pinsos d'aqüicultura

El sector cerveser europeu genera anualment més de 8 milions de tones de subproductes rics en matèria orgànica. El projecte afegeix valor als seus subproductes seguint una de les prioritats del Pla d'Acció de l'economia circular de la UE.

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) participa en el projecte LIFE Brewery, que té com a objectiu recuperar els subproductes de la indústria cervesera per utilitzar-los d'ingredients per fer pinsos d'aqüicultura. Les proves per optimitzar la formulació dels primers prototips de pinsos aqüícoles es desenvolupen a les instal·lacions d'IRTA a Mas Bové (Tarragona). A IRTA Sant Carles de la Ràpita es duran a terme els assajos amb tres espècies de peixos diferents. La daurada com a exemple d'espècie mediterrània, la truita com a exemple de peix d'aigua dolça i el llenguado com a peix pla. El propòsit d'aquesta tasca és dissenyar tres dietes que incloguin subproductes de cervesa (bagàs i llevat) com a ingredients que substitueixin els d'origen marí.

El projecte afegeix valor als subproductes alimentaris, dirigint-se a una de les àrees prioritàries del Pla d'Acció de l'economia circular de la UE. Els objectius estan alineats amb la jerarquia de residus establerta a la Directiva Marc de Residus. D'altra banda, en reduir costos de la producció aqüícola, contribueix a complir els objectius marcats en la nova Política Pesquera Comú de la UE. Per últim, la substitució de la farina de peix per ingredients més sostenibles reduirà la necessitat de capturar peixos salvatges, contribuint novament als objectius establerts per la Directiva Marc d'Estratègia Marina.

Cada dia es produeixen milers de tones de subproductes alimentaris a tota Europa que acaben convertint-se en residus perquè no són aprofitats. El sector cerveser europeu genera anualment més de 8 milions de tones de subproductes rics en matèria orgànica. D'aquests, aproximadament 7 milions corresponen al bagàs i el llevat. Aquests subproductes presenten un alt contingut de nutrients i altres compostos d'interès. Es poden transformar en ingredients per pinsos, aprofitant així un subproducte ja produït per substituir d'altres (soja, patates, etc.) la producció dels quals té un cost econòmic i ambiental més elevat. Els experts estimen que es podria valoritzar almenys el 75% dels subproductes generats pel sector cerveser europeu. Així i tot, cal mesurar sota quines condicions la valorització d'aquests subproductes pot ser tècnica, econòmica i ambientalment rendible.

Informació relacionada