RECERCA | 19/06/2008  Ruralcat

La força de les plantes invasores

Un estudi d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) conclou que la presencia i expansió d'algunes plantes fora de la seva regió d'origen pot alterar l'estructura biològica de la nova comunitat.

Imatge d'una abella visitant Carpobrotus aff. acinaciformis.

Imatge d'una abella visitant Carpobrotus aff. acinaciformis. Font: UABDivulga

L'anàlisi descriu el mecanisme de competència entre les plantes "invasores" i les natives, a partir de la seva relació amb els pol·linitzadors. Segons es desprèn dels resultats de l'estudi, les invasions biològiques són produïdes per espècies transportades per l'ésser humà fora de la seva regió d'origen a altres regions on s'estableixen i expandeixen.

Estudiar les relacions amb els pol·linitzadors


Actualment són una de les majors causes de pèrdua de biodiversitat, juntament amb el canvi d'usos del sòl. D'aquesta manera és clau comprendre els mecanismes de competència amb les espècies autòctones per a poder gestionar el problema. Fins ara s'han estudiat molts aspectes de competència entre plantes invasores i natives, incloent competència per nutrients, espai o llum. En canvi, l'anàlisi de l'efecte sobre altres nivells tròfics, com poden ser les relacions que estableixen amb els pol·linitzadors, imprescindibles per a la reproducció de la majoria de plantes amb flor, estan poc explorats. Els pocs estudis que s'havien fet es centraven en estudiar experimentalment els efectes d'una planta invasora sobre les visites a una espècie de planta nativa concreta. No obstant, la xarxa d'interaccions entre plantes i pol·linitzadors és altament complexa i és necessari dibuixar totes les seves interaccions per a comprendre la seva estructura.

L'efecte sobre la comunitat nativa no segueix un únic patró


La investigació de la UAB analitza tota la xarxa d'interaccions en diferents comunitats envaïdes per dues plantes invasores d'ecosistemes Mediterranis, trobant que l'efecte sobre la comunitat nativa no segueix un únic patró. Les dues plantes ofereixen flors més vistoses i riques en pol·len que la resta de les plantes natives i reben moltes més visites que aquestes. Tanmateix, en les comunitats envaïdes per Opuntia stricta la planta invasora "roba" pol·linitzadors a les natives, donant pas a processos de competència. En l'altre, per contra, la planta invasora (Carpobrotus aff. Acinaciformis) atreu pol·linitzadors a tota la comunitat. Per fer un símil, si els pol·linitzadors són clients que escullen quin producte visitar sobre la base de l'oferta de flors, Opuntia stricta copa el mercat, atraient a tots els clients de la zona a les seves flors. En el cas de la Carpobrotus aff. Acinaciformis atreu a més clients a la zona, beneficiant a totes les espècies. Per tant, és important destacar que la presència de les plantes invasores pot alterar l'estructura de la comunitat, sent difícil predir els efectes a llarg termini.