EUROCACUM 2008 | 16/06/2008  Ruralcat

Costos de producció del vaquí lleter a Catalunya, durant l'exercici 2006-2007

Antoni Seguí, de l¿Observatori de la Llet del DAR, i Jordi Maynegre, de Gestrum Integral SCPP, van presentar a Eurovacum 2008 una ponència d¿anàlisi exhaustiu dels costos de producció del vaquí lleter català, l¿exercici 2006-2007.

Vaca

La ponència de Jordi Maynegre es centra fonamentalment en una anàlisi dels principals costos de la producció lletera: les amortitzacions tècniques financeres, l¿alimentació del bestiar i la partida de sanitat i reproducció. Per la seva banda, Antoni Seguí es centra en la valoració de les inversions i els costos de la mà d¿obra. Podeu accedir a ambdues ponències mitjançant els enllaços respectius.