INNOVACIÓ | 14/03/2018  RuralCat

Resolució de les sol·licituds d’ajuts per al plantejament i redacció de projectes d’innovació

El DARP ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per al plantejament i redacció de projectes d’innovació corresponents a la convocatòria 2017. En total han estat aprovades 11 sol·licituds per un import total de gairebé 100.000 euros.

Imatge del dossier sobre els Grups Operatius d’EPI-AGRI http://bit.ly/2pdmb8z

Imatge del dossier sobre els Grups Operatius d’EPI-AGRI http://bit.ly/2pdmb8z

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per al plantejament i redacció de projectes d’innovació, aprovats per l’ORDRE ARP/133/2017, de 21 de juny, i convocats mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol. Es tracta de la tercera convocatòria d’aquests ajuts.

La resolució, que es pot consultar a través del Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat 11 sol·licituds per un import total de 97.233,31 euros.

 

El PDR i els Grups Operatius

Aquests ajuts s’emmarquen dins l’operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, que té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació a partir del treball de col·laboració entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena) per fer front a problemàtiques reals i concretes del sector. Aquest ajut compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya, i està cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Durant les convocatòries 2015 i 2016 s’ha portat a terme un total de 30 iniciatives de plantejament i redacció de projectes d’innovació (creació de grups operatius) i de 44 projectes pilot innovadors (funcionament de grups operatius).

Els projectes pilot corresponents a la convocatòria 2017 es troben en aquests moments en fase d’avaluació i es preveu que en breu es pugui resoldre la concessió de les sol·licituds presentades.

Els resultats dels projectes subvencionats es transfereixen al sector a través de la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), i de la Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Aquests ajuts es van convocar mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671). DOGC núm. 7426 del 03.08.2017.

 

Informació relacionada