FERTILITZACIÓ | 20/03/2018  OdR

Ja és obligatori registrar amb GPS i a temps real l’aplicació de les dejeccions a més de 10 km del punt d’origen

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha posat en marxa una plataforma on els ramaders hauran de presentar en temps real dades sobre la traçabilitat d’aplicacions i transports de dejeccions a llarga distància. S’hauran de donar dades sobre l’origen, el destí i les característiques de les dejeccions, dades que, d’altra banda, actualment ja és obligatori anotar.

A partir del 19 de març, i d’acord amb l’establert a l’Ordre ARP/210/2017, és obligatori enviar a una plataforma informàtica,  mitjançant GPS, les dades de les aplicacions de dejeccions ramaderes realitzades a més de 10 km de la granja.

Tindran l’obligació de portar aquesta traçabilitat en temps real totes aquelles explotacions ramaderes i empreses que realitzin aplicacions de dejeccions ramaderes (fems, purins, gallinasses, fases sòlides...) a més de 10 km  de distància del seu origen. El titular de l’explotació ramadera haurà de sol·licitar donar-se d’alta al sistema a través d’un tràmit telemàtic al DARP, i obtindrà un “Codi GPS” que l’identificarà.  Aquest codi serà vàlid per a tots els transports/aplicacions del mateix titular i s’haurà d’incloure en el moment de fer la càrrega de les dejeccions i l’aplicació a destí.

Amb aquesta normativa, el DARP vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal d’incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions. Suposarà una millora en la gestió de la fertilització i l’optimització d’inputs i de recursos.

 

Noves tecnologies per millorar la gestió de les  dejeccions ramaderes

 

Per fer possible aquesta millor gestió, el DARP ha posat en marxa un projecte per a millorar la traçabilitat en les aplicacions i/o transports de dejeccions a llarga distància, mitjançant la utilització del GPS. Aquest projecte s’ha portat a terme mitjançant el desenvolupament de softwares de gestió de dejeccions per part de l’empresa privada en col·laboració amb l’administració. L’enviament de dades s’ha de realitzar mitjançant aquests softwares  que estan adaptats als requeriments establerts pel DARP. Per tant, cal que les explotacions ramaderes incorporin aquest software a la seva pròpia maquinària o bé contractin serveis d’aplicació de dejeccions que disposin d’algun d’aquests softwares.

Actualment hi ha 4 empreses que tenen softwares disponibles amb accés complet a la plataforma del DARP on s’emmagatzemen les dades. En breu, s’espera que s’incorporin al sistema noves empreses de software amb les que actualment ja s’està treballant. Els softwares desenvolupats han d’estar instal·lats en un hardware que estigui fixat a la cisterna, remolc o cabina del tractor de manera física. Aquest lligam físic amb sensors o dispositius allotjats a la maquinaria agrícola i la impossibilitat de manipulació de la informació donarà fiabilitat al sistema.

Amb el sistema escollit es possibilita i promou el desenvolupament de solucions tecnològiques que permeten minimitzar costos, organitzar la logística, utilitzar eines de suport a les decisions agronòmiques, reducció de tasques administratives, entre d’altres. Tot plegat, permetrà alhora reafirmar davant la societat el compromís per part del sector agrari d’assegurar una correcta gestió i en definitiva millorar la gestió i el control.

 

Altres noves obligacions sobre l’aplicació de dejeccions ramaderes

 

Recordeu que també s’han afegit en l’àmbit de la Condicionalitat dels ajuts de la PAC, dues obligacions noves respecte a la gestió de les dejeccions ramaderes:

  • L’aplicació de purí a les parcel·les agràries NO es pot realitzar amb sistemes de vano o ventall, ni amb sistemes d’aspersió amb canó.
  • Els fems sòlids, un cop aplicats, s’han d’incorporar al sòl en el menor interval de temps possible.

Aquestes noves normes, incloses en l’àmbit de les Bones condicions agràries i mediambientals estan en vigor des de l’1 de gener de 2018 a nivell d’Estat Espanyol. No obstant això, es permet establir excepcions. A Catalunya, l’Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, estableix que:

  • L'aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar: per empreses de serveis fins a l’1 de novembre del 2018 i per a la resta d’aplicacions fins al 31 de desembre del 2018.
  • La incorporació fems sòlids en el menor interval de temps possible excepte: en sistemes de conreu de conservació, sembra directa i mínim conreu, prats i pastures ja implantats, cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies, aplicacions en cobertora sobre cultius herbacis.

L’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes del DARP organitza jornades tècniques per informar sobre els canvis normatius i l’eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes. També pots adreçar les teves consultes a la bústia i el telèfon de l’oficina.