REG | 20/03/2018  OdR

Avui comença la campanya de reg 2018

Avui comencen els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l'Eina de RuralCat, i com cada any des de l'Oficina del Regant (Escola Agrària de Tàrrega) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s'està gestionant i millorant aquesta eina de decisió del reg pels productors agraris i assessors.

L’Eina de Recomanacions de reg de RuralCat calcula les necessitats hídriques en base a les dades diàries meteorològiques (l'evapotranspiració de referència (ETo) i la precipitació enregistrada (mm) mesurades al llarg de la setmana anterior per l’estació de referència que cada usuari esculli al caracteritzar la seva explotació. Les necessitats de reg es calculen com a diferència entre la demanda evapotranspirativa (ETc) (Fórmula 1) i la pluja efectiva (Pe) per cada període en concret (Fórmula 2). Les necessitats netes de reg es calculen tal i com s’observa a la Fórmula 3.

  • Necessitats hídriques (NH)= ETC= ET0 * KC (Fórmula 1)
  • Necessitats de reg (NR) = (ETC - Pe) (Fórmula 2)
  • Necessitats netes de reg (NNR) = [(ETC - Pe) / Eficiència del sistema de reg] (Fórmula 3)

El coeficient de cultiu (KC) s’obté d’una base de dades introduïda al programa, juntament amb la definició per part de l’usuari de les dates d’inici i finalització del cicle del cultiu i amb el càlcul de l’ombrejament. Amb totes aquestes dades, l’eina calcula les necessitats de reg i, en conseqüència, genera les recomanacions de reg, que setmanalment les rebrà per correu electrònic o SMS al mòbil si a l’apartat de Gestió de cultius ha seleccionat aquesta opció.

L’eina de recomanacions de reg va millorant al llarg dels anys gràcies als comentaris dels seus usuaris i a l’experiència que es va adquirint en la gestió d’aquesta eina que es fa des de l’Oficina del Regant del DARP ubicada a l’EA DE Tàrrega.

Per la gestió de la campanya del reg i per a poder tenir informació sobre les estratègies de reg trobareu diferents eines dins de l’espai de l’Oficina del Regant de RuralCat i també en el Butlletí de l’Oficina del Regant que començarà a enviar-se apartir del proper dimecres 21 d'abril: