REG | 23/03/2018  OdR

L’Oficina del Regant celebra el dia Mundial de l’Aigua en una jornada tècnica

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), mitjançant l’Oficina del Regant, ha organitzat amb una jornada tècnica sobre l’ús sostenible de l’aigua en l’agricultura que ha comptat amb les ponències de destacats experts en aigua i reg.

Des del DARP, conjuntament amb l’Oficina del Regant, l’IRTA, Comunitats de Regants i especialistes del sector, i dins el marc del Dia Mundial de l’Aigua, s’ha organitzat una jornada per exposar la necessitat de l’agricultura de regadiu per a poder produir l’alimentació necessària per a la nostra societat, per a poder tenir explotacions econòmicament viables i un sector agrari pròsper.

Una seixantena de persones han assistit a la jornada, que ha tingut lloc a la sala d’actes dels serveis centrals del DARP.

La presentació ha estat a càrrec d’Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural, qui ha comentat la importància de l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg i com el canvi climàtic farà que aquest factor sigui més prioritari. Ha insistit en la gestió l’aigua amb criteris de màxima eficiència, posant en valor factors organitzatius com l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), els ajuts a la modernització i la transferència tecnològica que capitalitza, entre d’altres, l’Oficina del Regant.

A continuació, l’economista Francesc Reguant ha exposat el dret a l’aigua i el dret als aliments com a drets fonamentals. Ha parlat de l’aigua com a recurs que s’ha de compartir però establint prioritats i límits. Ha explicat com la demanda d’aigua ha experimentat un increment com a conseqüència sobrepoblació i el desenvolupament global i bioeconòmic, alhora que els recursos han disminuït a causa de pràctiques inadequades i el canvi climàtic. Ha presentat dades de la FAO que indiquen que per a poder cobrir el creixement de la demanda s’ha d’augmentar un 60% la producció i, per tant, seran cabdals factors com la la tecnologia o l’energia per assolir un sistema d’agricultura sostenible. També ha destacat el regadiu com l’eina més important per a poder fer front aquestes demandes ja que incrementa la producció en relació al secà. Finalment, va reafirmar l’agricultura com a sector econòmic estratègic i de país, tant pel que fa a la sobirania agroalimentària com a la riquesa i els serveis que genera.

En la següent ponència “Aigua i aliments: un binomi difícil de conjugar, però essencial en els nostres dies”, Joan Girona, del Progrma Ús Eficient de l'Aigua en l’Agricultura de l’IRTA, ha destacat la importància de la disponibilitat d’aigua en la producció d’aliments i, en relació a l’anterior discurs de Francesc Reguant, ha concretat que Catalunya només produeix un 40% del seu l’aliment i que la sobirania alimentaria és un concepte clau a molts països desenvolupats, posant com a exemple Suïssa. Pel que fa als usos de l’aigua, Girona ha comentat que un 7% es destina a regadius i que cal conservar una bona part per a la natura per mantenir l’equilibri dels nostres ecosistemes. Finalment, ha posat l’accent en la importància de la informació i la transferència de coneixements per poder fer un ús més eficient de les noves tecnologies que permeten una agricultura més sostenible.

 

Taula rodona sobre models de gestió de l’aigua de reg

 

Cap al migdia, ha tingut lloc la taula rodona “Models de gestió de l’aigua de reg”, amb la participació de diferents experts que han explicat les seves experiències: Roberto Quintilla, tècnic de la Comunitat General Canal d’Aragó i Catalunya, Francesc Miret, tècnic de la comunitat de Regants del Segrià Sud i Francesc Camps, de la junta d’Usuaris d’aigua del Baix Ter.

Francesc Camps ha explicat com funciona la Junta d’Usuaris del Baix Ter i com gestiona les necessitats de diferents usuaris del sector serveis i industrial, ajuntaments i productors agraris, amb l’objectiu de millorar la seva gestió i tractar els problemes de contaminació d’aqüífers.

Francesc Miret ha parlat sobre les particularitats de la Comunitat de Regants del Segrià Sud, que funciona amb força bombaments, té alts costos energètics i un reg de suport de 2000 m3/ha; circumstàncies que han obligat als productors a maximitzar l’eficiència del reg, per exemple amb reg localitzat en arbrat.

Roberto Quintilla, tècnic de la Comunitat General Canal d’Aragó i Catalunya, ha explicat com gestionen 107.000 ha de reg i quina problemàtica tenen amb els pantans, ja que a la zona més extensa tenen menys dotació de reg que a la zona menys extensa però tots els regants han de poder regar el mateix i fins a final de campanya. Per això, enguany,  han començat a fer una previsió de campanya mitjançant dades de satèl·lit i prediccions a mig termini i així poder aplicar restriccions o fer una gestió més eficient.

Informació relacionada