AJUTS | 19/12/2011  RuralCat/MARM

Nous requisits pels ajuts a la reconversió de plantacions de cítrics

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que modifica la normativa en relació a les bases reguladores per la concessió d'ajudes destinades a la reconversió de determinats cítrics. S'han modificat els requisits en relació a la densitat de l'arbrat amb l'objectiu que s'hi puguin acollir plantacions de cítrics dolços amb densitats de 300 arbres per hectàrea i plantacions amb marcs regulars tradicionals de baixa densitat que presenten dificultats de mecanització.

taronja_cont_19122011.jpg

Es mantenen les mateixes condicions actualment exigibles pel que fa la superfície mínima de 0,3 ha/explotació a reestructurar i que han de tenir més de cinc anys d'edat, no presentar estat d'abandonament i no incloure altres cultius associats, amb excepció d'altres espècies citrícoles.

També es manté que per optar a les subvencions les plantacions no podran haver etat objecte de l'ajuda durant els últims sis anys en concepte de programes que incloguin alguna de les activitats que se subvencionen en aquest Real Decret.

El Reial Decret també contempla un aplaçament de la data límit per dur a terme les accions de reestructuració subvencionables fins el 30 de juny de 2013, fet que permet una millor planificació dels calendaris d'arrencada i nova plantació.