SECTOR AGRARI | 22/12/2011  RuralCat/MARM

La renda agrària disminueix un 3,4 per cent

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari l'any 2011. Segons aquestes dades, el valor estimat de la renda agrària ha disminuït un 3,4 per cent. La producció animal ha augmentat el seu valor un 10,4 per cent, mentre que la producció vegetal ho ha fet només un 0,1,per cent.

tractorcamp_cont_22122011.jpg

Font: MARM.

L'augment del valor de la producció vegetal prové de l'increment de volums recol·lectats, tot i que aquest ha estat contrarestat pel descens dels preus. L'augment de quantitats s'ha produït en plantes industrials, cereals, fruites i patates; en canvi han disminuït les plantes farratgeres, vi, most i oli d'oliva. S'ha mantingut estable el volum d'hortalisses. Pel que fa al preu, ha pujat el de plantes farratgeres, vi, most, plantes industrials i cereals, i han baixat els de patates, hortalisses, fruites i oli d'oliva.

Els costos també han crescut respecte l'any anterior, en aquest cas un 12,3 per cent. Les principals variacions han estat en fertilitzants, energia, lubricants i pinsos. Per altra banda el volum de les subvencions agràries s'ha mantingut estable.