PRODUCCIÓ VEGETAL | 23/12/2011  RuralCat

Nou llistat de varietats de fruiters que disposen de POV 2011_7 o que l'han sol·licitat

Un cop més, RuralCat us ofereix el llistat de les varietats d'espècies de fruiters que disposen del Títol d'Obtenció Vegetal i el llistat de les varietats que l'han sol·licitat.

avellana_cont_23122011

 Aquests llistats només inclouen les varietats de fruiters de les quals s'ha publicat la concessió de la protecció d'acord amb el Reglament europeu 2100/94 o la llei espanyola 3/2000.
D'acord amb l'article 95 del reglament comunitari 2100/94 i l'article 18 de la llei 3/2000, les sol•licituds de varietats publicades en els butlletins, disposen de la protecció provisional que cobreix el període que va des de la publicació al butlletí fins la seva protecció.