SANITAT RAMADERA | 01/05/2008  Ruralcat

S'actualitzen les mesures contra la llengua blava

El BOE va publicar el 30 d'abril una Ordre Ministerial per la que s'actualitzen les mesures específiques de protecció contra la llengua blava, davant la reaparició, en el territori nacional, del vector transmissor de la malaltia.

Vaques

Font: MARM

L'anàlisi de les darreres dades obtingudes amb el Programa Nacional de vigilància entomològica, junt amb dades històriques, permeten concloure el reinici escalonat de l'activitat continuada de Culicoides en les zones qualificades com "estacionalment lliures', la qual cosa justifica el restabliment del règim normal de moviments previst en la normativa comunitària. La nova ordre estableix els requisits per als moviments cap a zona lliure dels animals d'espècies sensibles procedents de zona restringida, tant per a vida como per a sacrifici, així com les condicions de moviment entre zones restringides amb diferents serotipus. Una de las novetats respecte a l'ordre anterior és que s'introdueixen condicions específiques per al moviment d'animals cap a mercats situats en zona lliure i, des d'aquests, els moviments directes a escorxadors. Així mateix, es regulen les condicions en les que han de restar els toros de lídia, no nomes en zona lliure, sinó també en una zona restringida en la que circuli un serotipus o serotipus diferents als de la zona restringida de procedència. Per altra banda, es modifica la zona de restricció per al serotipus 1, que inclou noves comarques, després de la detecció de circulació viral del serotipus 1 del virus de la llengua blava en la zona de restricció d'Astúries. Igualment es continua aplicant el programa de vacunació dels animals enfront als serotipus presents en les zones de restricció.

Informació relacionada