AJUTS | 29/12/2011  RuralCat/DAAM

El DAAM incrementa una sèrie d'ajuts al sector ramader

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) diverses Ordres d'increment d'ajuts al sector ramader català. En concret, es tracta dels ajuts destinats a fomentar les infraestructures de biodigestió de purins porcins, les races autòctones en perill d'extinció, i les agrupacions de productors d'oví i cabrum.

vaques_cont_08_04_11

Pel que fa els ajuts a les infraestructures de biodigestió de purins porcins, el pressupost inicial ha estat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. És per això que el DAAM ha decidit incrementar la quantitat fins als 733.161 euros.

Pel que fa al foment de les races autòctones en perill d'extinció, la dotació pressupostària inicial era de 356.782 euros i s’establia una quantia addicional estimada de 240.406 euros condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives. Com en el cas anterior, el pressupost inicial ha resultat insuficient i el Departament, amb la voluntat de fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts, amplia el crèdit disponible fins els 597.188 euros.

Pel que fa a les agrupacions de productors d'oví i cabrum, el DAAM també n'augmenta la dotació pressupostària, que passarà dels 116.805 euros fins als 133.392 euros.