INFORME SECTOR | 23/04/2008  Ruralcat

Preus percebuts i pagats pel productor, exercici 2007 (abril 2008)

L'Observatori de la Llet ha elaborat un informe de preus percebuts i pagats pel productor pel conjunt de les explotacions de la mostra, classificat per mesos, al llarg de l'any 2007.

Munyint la vaca

Una de les funcions de l¿Observatori de la llet és subministrar a la Taula Sectorial de la llet informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d'altres, en:

  • Els preus pagats i percebuts pels productors
  • Gestió tècnica i econòmica dels costos de la producció de llet
  • Situació d'oferta i demanda dels productes lactis en el mercat

En el present document s¿inclou un apartat de preus percebuts, en base a les dades de les explotacions de referència de l¿Observatori. A partir d¿elles s¿han calculat els preus base i els preus realment percebuts, aplicant les mitjanes ponderades amb la quantitat i la qualitat de la llet lliurada per les explotacions. Si bé la campanya lletera a efectes de regulació de quotes i d¿altres aspectes de relació amb l¿administració va de l'1 d¿abril al 31 de març, l¿exercici pròpiament comptable és d¿anys naturals. D'aquesta manera, l¿Observatori de la Llet realitzarà el primer informe de l¿evolució del sector, en el qual hi apareixerà tot lo referent a preus, a finals de cada any. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.