RURALCAT 2011 | 30/12/2011  RuralCat

RuralCat bat rècords d'usuaris registrats i de visites

RuralCat ha batut rècords aquest any 2011 tant pel que fa als usuaris registrats, uns 17.000, com pel que fa al nombre de visites, 300.000. Aquestes xifres i el creixement experimentat també en altres àmbits, com el de la formació, representen la consolidació del portal en el sector agroalimentari i el món rural.

ruralcatnovetats2011cont

 Pel que fa als usuaris registrats l'augment ha estat de 2.000 usuaris respecte les mateixes dates de 2010. Pel que fa al nombre de visites, el mes d'octubre ja n'havia rebut 14.000 més que a finals de l’any passat. Pel que fa al nombre de pàgines vistes, el total de 2010 va ser de 1.207.266 i a 31 d’octubre de 2011 ja es portaven 1.519.914.

 
 També han crescut les recomanacions de reg per a l’agricultura enviades per correu electrònic, l’any 2010 es va arribar a les 35.560, mentre segons les dades disponibles fins ara, l’any 2011 s’ha arribat a les 40.959. A més, s’han enviat 19.499 SMS, xifra que supera els 18.676 de l’any passat.
 
Pel que fa a la formació, l’any 2010 es van fer 31 edicions dels 13 cursos existents, per les quals es van obrir 48 aules, amb una matrícula de 1.208 alumnes. Durant 2011 s’ha realitzat 17 cursos, amb 48 edicions, i 1.376 alumnes matriculats en 65 aules obertes.
 
Eines per a reg
 
A l’hora de fer un balanç de l’any 2011, cal destacar particularment el suport de RuralCat a les decisions de reg, atès que l’aigua és un bé escàs i molt valuós socialment.
 
En aquest sentit, per tal de fer-ne un ús eficient i el més racional possible, cal conèixer les necessitats hídriques de les plantes per a saber, segons el seu estat de desenvolupament i les condicions meteorològiques locals, l’aigua que cal aportar amb el reg. Els regadius són un dels motors de les àrees rurals i els principals consumidors d’aigua, per la qual cosa s’ha de fer esforços per a millorar l’eficiència en la gestió i l’ús de l’aigua.
 
Les recomanacions proporcionades per l’eina de suport de RuralCat són genèriques i, si és el cas, es pot utilitzar les informacions addicionals sobre la tipologia del sòl (dades edàfiques), el sistema de reg i l’estació climàtica, entre d’altres, per a realitzar una programació de regs integrant la reserva d’aigua al sòl dins del balanç hídric.
 
Els usuaris registrats a la intranet de Ruralcat poden guardar i consultar les seves programacions de reg per als diferents cultius, així com consultar l’històric de les recomanacions de reg per als conreus. L’accés és gratuït, i només cal inscriure-s’hi. Es mostren dades setmanals d’evapotranspiració i precipitació, i dades meteorològiques mitjanes de les diferents estacions de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC).
 
Jardineria i agrometeorologia
 
Aquest suport del portal al reg també es realitza en jardineria. Els usuaris registrats poden guardar i consultar les programacions de reg dels seus jardins dins de Gestió de Jardins. Es mostren dades setmanals d’evapotranspiració i precipitació, i dades meteorològiques mitjanes de les diferents estacions de la XAC.
 
L'apartat d’agrometeorologia de RuralCat, que s’ha posat en marxa aquest 2011, ha estat un dels cinc apartats més visitats enguany. Aquest apartat d’agrometeorologia, a l’abast de tothom, és una bona eina per a millorar el coneixement de les condicions meteorològiques, climàtiques i hidrològiques en la seva interrelació amb la producció agrícola.
 
També trobem una  predicció meteorològica en què es pot triar tant l’abast temporal com la base territorial de la predicció. Té incorporat un sistema d’avisos de baixes temperatures per gestionar la prevenció de danys per gelades i també avisos de calamarsa i tempesta.
 
El segon apartat, relatiu a les dades meteorològiques, permet consultar tant les variables meteorològiques com les agrometeorològiques per cadascuna de les estacions climatològiques disponibles, amb un ampli ventall de variables.
 
El tercer apartat incorpora models agrometeorològics, que són noves eines per al maneig de l’agricultura moderna, atès que permeten conèixer el nivell de risc de les diferents plagues i malalties que poden afectar els cultius en un moment determinat com a conseqüència de les condicions meteorològiques que es puguin donar.