HORTA | 05/04/2018  RuralCat

La Fundació Miquel Agustí llença una enquesta sobre el tomàquet de Penjar

La Fundació Miquel Agustí vol recollir el màxim de valoracions, de tècnics agrícoles o productors de tomàquet de Penjar, sobre el material que es troba emmagatzemat al seu banc de germoplasma.

Fruits de diferents varietats de tomàquet de Penjar als 6 mesos de postcollita. Font: Fundació Miquel Agustí

Fruits de diferents varietats de tomàquet de Penjar als 6 mesos de postcollita. Font: Fundació Miquel Agustí

En l’horta catalana hi ha poques varietats tradicionals tan populars com el tomàquet de Penjar. El de sucar, el del penjoll, el de ramellet, el colló de xai… existeix una gran diversitat intravarietal que dona lloc a diferents noms, colors, sabors, olors i també, com coneixen els professionals, comportaments agronòmics i de postcollita.

Al llarg dels anys, la Fundació Miquel Agustí ha anat recollint, al seu banc de germoplasma, una part important de la variabilitat del tomàquet de Penjar. Ara, amb l’objectiu de posar a disposició del sector aquests materials, vol conèixer quin és la seva realitat productiva actual i quines són les preferències i valoracions dels agricultors.

És per això que demana la participació, mitjançant una senzilla enquesta en línia, de productors i/o tècnics agrícoles de tots el municipis de Catalunya. 

 

La Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals

 

Aquesta enquesta és una actuació del projecte Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva”, finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en el marc dels ajuts a les activitats de demostració.

Durant més d’una dècada la Fundació Miquel Agustí ha treballant per tal de conservar i promoure l’ús de l’agrobiodiversitat per part del sector productiu. Fruit de les seves recerques, l’entitat conserva una gran part de la variabilitat genètica existent a les varietats tradicionals catalanes d’horta al Banc de Germoplasma de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels). Alhora, en el transcurs de les seves recerques, els investigadors també han acumulat un gran volum d’informació científico-tècnica que pot ser d'utilitat per recuperar el cultiu d’aquests materials.

El projecte “Plataforma d’accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l’agrobiodiversitat en agricultura productiva” pretén transformar aquest banc de germoplasma en una col·lecció oberta de recursos que serveixi de base als productors per crear produccions agrícoles de qualitat. Prenent com a cas d’estudi les varietats tradicionals de tomàquet, en el marc del projecte s’impulsaran diferents iniciatives per tal de possibilitar l’accés dels agricultors a aquests recursos: parcel·les demostratives i organització de jornades de camp, publicació de la informació de passaport i científica, creació d’una col·lecció de varietats en accés obert i multiplicació de llavor per tal de difondre els materials entre el sector productiu... Alhora s’impulsaran diferents accions, com aquesta enquesta, per tal de conèixer els principals interessos del sector respecte a l’accés a aquests recursos.