MEDI NATURAL | 04/01/2012  RuralCat/UAB

Nou estudi sobre els matollars i els incendis forestals

Els ecosistemes dominats per espècies germinadores podrien ser més susceptibles de risc d'incendis, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els matollars constitueixen un dels ecosistemes més abundants de les zones mediterrànies i entre les espècies que els formen en trobem de més inflamables que altres. Així, la proporció d'unes o altres augmenta el risc d'incendi de la regió. Els investigadors han estudiat els arbustos de dues localitats mediterrànies i han demostrat que les espècies germinadores s'inflamen més ràpidament, fet que cal tenir en compte per predir els incendis en un futur.

arbustoscont04012012.jpg

Dona realitzant el test d'inflamabilitat. Font: UAB.

El massís del Montgrí (Baix Empordà) i el massís de Murta (País Valencià) han estat els dos indrets escollits per a dur a terme aquest estudi ja que es tracta de dos zones amb vegetació arbustiva mediterrània semblant. Hem de tenir en compte que els matollars constitueixen un dels ecosistemes més abundants a les zones mediterrànies d’arreu del món. Un tret típic d’aquesta vegetació és que la majoria d’espècies llenyoses que s’hi troben tenen capacitat de regenerar-se després dels incendis. En aquest treball s’han estudiat 29 espècies arbustives amb diferents tipus i s’han classificat segons si la seva germinació és estimulada després d’un incendi (espècies germinadores) o no (espècies no germinadores, que sovint rebroten desprès d’un incendi).

Els resultats d’aquesta recerca mostren que les espècies germinadores com ara les estepes o el romaní presenten menys càrrega (quantitat) de combustible total però són més propenses als incendis (més inflamables) que les espècies no germinadores, ja que tenen una major proporció de matèria vegetal morta respecte a la viva i també una major proporció de combustible fi, que crema més fàcilment. També s’ha pogut comprovar que aquest grup d’espècies pot inflamar-se amb temperatures més baixes que espècies com l’aladern, el llentiscle o altres espècies pertanyents al grup de les no germinadores.
A la conca mediterrània, la majoria d’espècies llenyoses germinadores van aparèixer durant el Quaternari, sota un clima mediterrani molt fluctuant i amb presència d’incendis. La nostra recerca apunta que les propietats d’inflamabilitat i combustibilitat que evidencien les espècies arbustives germinadores poden ser resultat de pressions selectives associades no tan sols amb els incendis sinó també amb el clima mediterrani.
Així doncs, els resultats d’aquesta investigació suggereixen que els ecosistemes dominats per espècies germinadores podrien ser més susceptibles de risc d’incendis que aquells dominats per espècies no germinadores. Per tant, les proporcions dels diferents grups d’espècies degudes a històries de gestió prèvies relacionades amb els incendis, serien molt importants per determinar les característiques dels incendis en un futur. El fet que aquest patró succeeixi en aquests matollars que són semblants a altres matollars mediterranis d’arreu del món deixa la porta oberta a poder estudiar si aquests patrons es repeteixen en ecosistemes mediterranis de l’Oest d’Austràlia, Sud-Àfrica, Califòrnia o Xile.
 

Informació relacionada