AJUTS | 06/04/2018  RuralCat

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques privades

Es destinaran gairebé 3 milions d’euros a aquests ajuts, amb l’objectiu de millorar la xarxa viària per a la gestió dels boscos i realitzar actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 d'abril.

El DOCG ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/557/2018, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 391063).

Aquests ajuts, per un import total de 2.900.357,02 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec del pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2018, per un import màxim d'1.653.203,50 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta de finançament, 1.247.153,52 euros, serà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts.

El termini de presentació de sol·licituds  finalitza el 27 d'abril de 2018.