LEGISLACIÓ | 05/01/2012  RuralCat/DAAM

Nou Decret que regula el Contracte Global d'Explotació

El Govern ha aprovat el nou Decret que regula el Contracte Global d'Explotació (CGE). Es tracta del primer que és fruit de la llei de mesures de simplificació administrativa (Llei Òmnibus). El seu objectiu és establir una nova gestió dels ajuts per aconseguir una simplificació global de les normes i reduir l'impacte econòmic pel sector. Cal destacar que, a partir d'ara, totes les DUN es realitzaran per signatura electrònica.

 El CGE articula drets i deures derivats de la normativa europea i preveu la producció de beneficis més amplis per a les explotacions agràries, i en contrapartida preveu ajuts en el marc de la Política Agrària Comuna en Desenvolupament Rural.

El nou Decret modifica determinats aspectes amb la finalitat de simplificar aquesta norma, i en conseqüència simplificar també les ordres de convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació que es publiquin a partir de 2012.
 

Les millores més rellevants

Les millores més rellevants estan relacionades amb el paper de les entitats assessores i amb la flexibilització d’alguns requisits i compromisos. Entre d’altres, s’obre la possibilitat de tramitar tots els ajuts associats a través de qualsevol entitat col·laboradora de Declaració Única Agrària (DUN), es modifica els requisits dels signataris, i s’elimina els compromisos no exigibles per normativa europea (assegurances, formació, comptabilitat, etc).
En la situació actual de crisi, el Govern, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), fa un esforç important facilitant l’accés a aquests ajuts, destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient.