REG | 10/04/2018  OdR

Jornada Tècnica sobre el manteniment de sistemes de filtratge de reg interior

El passat 28 de febrer, va tenir lloc la Jornada Tècnica sobre Manteniment de Sistemes de Filtratge de Reg Interior a Montoliu de Lleida, organitzada conjuntament per Aigües del Segarra Garrigues (ASG), Infraestructures.cat i l’Oficina del Regant. L’objectiu era explicar i donar a conèixer solucions tècniques pel manteniment de filtres en les instal·lacions de reg de la nova zona del Segarra-Garrigues en aquesta localitat.

Imatge del programa d’una jornada sobre el manteniment de sistemes de filtratge de reg interior

Imatge del programa d’una jornada sobre el manteniment de sistemes de filtratge de reg interior

Aquesta activitat està emmarcada en el conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques orientades a la formació i transferència de coneixement adreçades als regants del Segarra-Garrigues.

La jornada va començar amb la intervenció d’Imma Borrell de Laboratoris Borrell, que va exposar temes de qualitat de l’aigua i aplicacions de productes químics. En la seva ponència, va comentar que després de les analítiques de seguiment que s’havien dut a terme en diferents punts de la xarxa del sector de Montoliu es va veure que hi ha un component estacional en la quantitat de sòlids, major a l’estiu que a la tardor. També es va observa que la majoria de sòlids són orgànics i que es poden reproduir al llarg de la captació, per la qual cosa hi ha d’haver diferents tractaments per evitar-ne la problemàtica al llarg del sistema. Va parlar de diferents possibilitats de solució com el permanganat de potassi i el sulfat de coure.

A continuació, Xavier Guixà va parlar dels sistemes de filtratge per a diferents tipologies de qualitats d’aigües. Sobretot, es va centrar en el filtratge de malla o d’anelles, descartant el filtratge de sorra. També va comentar els diferents tipus de sistemes de filtratge existents i els  avantatges i inconvenients que presenten cada un d’ells. Finalment, va remarcar que cal un dimensionament correcte dels filtres per evitar problemes futurs en la parcel·la.

Posteriorment, el senyor Toni Loire de Regaber va presentar la solució tècnica que proposava per a la qualitat d’aigua que hi ha en la zona. També va explicar quin és el manteniment correcte a aplicar durant la campanya de reg, què cal fer un cop finalitzada i com cal netejar el sistema de filtratge, en aquest cas d’anelles, que va presentar.

La jornada va finalitzar amb la visita a un capçal de reg per veure el seu sistema de filtratge. En aquest cas, l’empresa instal·ladora Reg-Servei va mostrar quina solució tècnica havia aportat a la parcel·la i va comentar les possibles alternatives a aquesta solució.

La seixantena d’assistents a la jornada l’han valorada molt positivament. Aquest fet anima a continuar organitzant jornades amb l’objectiu d’explicar les novetats tecnològiques en aquest sector i les solucions tècniques que hi ha al mercat.