RECOMANACIONS MANEIG | 31/03/2008  Ruralcat

El DAR informa dels resultats d'experiències en vaquí de llet

El Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural exposa els resultats dels seus darrers estudis en vaquí de llet: és important controlar els pesos de la recria i munyir 4 cops millora la sanitat dels braguers.

Vaques amb cornadís

Font: DAR

A continuació destaquem les principals conclusions dels estudis, que podeu consultar en els documents adjunts.

 

Control de creixement de la recria

 

Des de finals de 2002 fins al 2006 es va fer el seguiment del creixement de la recria a Mas d'Eroles-Xanxo SCP. Els condicionants de l'empresa obliguen a realitzar la recria en règim intensiu, amb un llarg període d'alimentació basada en una ració completa i única. El sistema de maneig en lots i la informació generada pel control de pesos i alçades permet controlar els nivells d'alimentació i assolir els creixements esperats per a la raça Holstein, evitant a la vegada condicions corporals excessives.

 

Avantatges de realitzar 4 munyides diàries

 

A la S.A.T. Granja Castellar es va establir un sistema de 4 munyides diàries per a les vaques tendreres durant un període que va anar des de l'octubre de 2003 fins al maig de 2007. Entre les conclusions de l'estudi es destaquen:

  • La impossibilitat de treure conclusions estadístiques pel que fa a la millora de la producció.
  • Clares evidències de la millora de la salut del braguer, sobretot pel que fa a la disminució en la incidència d'edemes postpart i de mamitis.
  • Una més ràpida involució uterina i una millora del comportament de les primípares, en particular una disminució en les dificultats d'ejecció de llet.

Podeu consultar el conjunt dels estudis en els fitxers adjunts.