ECONOMIA LLET | 24/03/2008  Ruralcat

El sector lleter gironí analitza el futur en un escenari sense quotes

El passat 5 de març va tenir lloc a Vilobí d¿Onyar una jornada tècnica d¿anàlisi de la viabilitat de la producció lletera en un escenari sense la protecció de les quotes lleteres. El futur del sector no està assegurat, de moment.

Vaca

Font: DAR

La jornada va ser organitzada per l¿Oficina Comarcal del DAR a la Selva, amb la participació de l¿Observatori de la llet. En aquesta es va fer un repàs històric de preus i es van analitzar les perspectives considerant la situació de les comarques gironines. Entre els punts tractats destaquen:

  • L¿anàlisi de l¿estructura i competitivitat del sector a nivell de Comunitats Autònomes i comarcal (Gironès, la Selva i Tordera).
  • La presentació de l¿estudi realitzat sobre la viabilitat de les explotacions en un futur sense quotes, fixat a l¿any 2014.
  • L¿anàlisi econòmica (costos/beneficis) de la producció lletera, amb exemples reals que orienten cap a una optimització de la gestió.

Entre les principals conclusions destaquen:

  • La reducció del nombre d¿explotacions (de 446 a 105) i l¿augment de la quota mitjana per explotació (de 136.687 kg ara és 837.361 kg) en el període 1993-2008.
  • La perspectiva d¿inviabilitat econòmica de les explotacions en aquest escenari, excepte per les grans explotacions (amb més de 1.000 tones de quota lletera per explotació) amb rendiments òptims.
  • L¿existència de factors no considerats en l¿estudi que poden alterar aquesta predicció.

La jornada va finalitzar amb un col·loqui entre els assistents, on es va qüestionar la inclusió en l¿anàlisi de costos dels costos d¿oportunitat, sobre els quals el ramader té poca capacitat d¿incidència, malgrat la seva important repercussió en el benefici. Finalment es va lamentar l¿evolució de les infraestructures a les comarques gironines, la qual exerceix una pressió negativa pel desenvolupament de la producció lletera a la regió.