CULTIU DE L'OLIVERA | 12/01/2012  RuralCat/ACSA

Nova guia de bones pràctiques agrícoles per a la producció d'olives

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat la "Guia de bones pràctiques agrícoles per a la producció d'olives" amb la finalitat de facilitar als titulars d'aquestes explotacions la implantació de mesures d'autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent.

bonespractolivcont120112.jpg

Detall de la portada de la guia. Font: ACSA.

 Les explotacions agràries han de complir una sèrie de requisits que té per objectiu garantir la seguretat dels aliments que produeixen mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocontrol eficaç. Per això, el sector oleícola, de forma voluntària, s’ha unit per elaborar i dissenyar una guia de bones pràctiques agrícoles, que garanteixi la seguretat alimentària en la producció d’olives.

Pel que fa als requisits i les observacions que apareixen en aquest document, val a dir que s’han simplificat mirant de concretar al màxim què cal fer. Utilitzar aquesta guia com a referent per aplicar autocontrols és, però, voluntari; no obstant això, els responsables d’explotacions oleícoles que no utilitzin aquest document hauran d’elaborar un de propi amb uns continguts de caire similar, alhora que han d’interpretar la norma.
Segurament, doncs, el principal avantatge de la Guia és que sorgeix del sector, per la qual cosa les autoritats responsables han valorat que amb la seva aplicació queda garantida la salubritat de les olives i hauran de tenir-la en compte durant les activitats de control. Per tant, el fet que una explotació agrícola s’aculli a una guia reconeguda oficialment esdevé un element de seguretat no només per al responsable d’aquesta explotació i els consumidors sinó també per a les persones que han de realitzar el control oficial, de manera que les autoritats sanitàries, sobre la base d’aquest compliment, poden decidir disminuir la freqüència d’inspecció.