PESCA | 13/01/2012  DAAM

El DAAM intervé 100 quilos de tonyina vermella sense documentar

Inspectors de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), juntament amb efectius del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Barcelona, van intervenir la setmana passada a Mercabarna al voltant de 100 kilograms de tonyina vermella sense documentar.

tonyinacont130112.jpg

Exemplar de "thunnus thynnus", una espècie objecte d'especial protecció per la Unió Europea.

 El propietari de la mercaderia no va poder aportar la documentació, les etiquetes i els documents d’acompanyament comercial que havien d’acreditar-ne la seva procedència legal. Tota la mercaderia era a l’interior d’una cambra frigorífica en el mercat del peix.

La tonyina vermella (Thunnus thynnus) és una espècie molt preuada, objecte d’especial protecció per la Unió Europea, l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya mitjançant les normes de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT). Per aquesta raó, està sotmesa a quotes de captures per part de la flota comunitària i a documentacions d’empara reglades específiques com és el Document de captura de la tonyina (DCA) perquè un cop desembarcada i comercialitzada en qualsevol mercat se’n pugui saber en tot moment l’origen legal.
La manca de documentació, com va ser el cas de la intervenció, fa sospitar que la tonyina prové de la pesca il·legal, no declarada i no regulada, coneguda també amb les sigles INDNR. Sovint, la pesca il·legal deriva en la descàrrega de tonyines vermelles en ports no autoritzats i la seva comercialització sense l’empara de les documentacions establertes.
Per tot això, l’inspector actuant i els agents de la Guàrdia Civil van estendre una acta de denúncia contra el propietari de la partida intervinguda. Aquesta denúncia serà tramitada pels serveis jurídics del Departament d’Agricultura de la província de Barcelona.
La manca de documentació i l’estat de frescor no adient dels exemplars de tonyina vermella van fer que la mercaderia fos retirada dels canals de comercialització i comissada.
El Departament d’Agricultura continuarà controlant que les partides de tonyina vermella que es comercialitzen a Catalunya disposin de la documentació pertinent i que provinguin de la pesca legal.