REFORMA DE LA PAC | 13/01/2012  RuralCat/DAAM

Primer debat del Fòrum "Desenvolupament rural" a ePAC

Aquesta setmana, als Serveis Centrals a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), s'ha dut a terme la primera reunió del grup de treball sobre Desenvolupament Rural de la Comissió de Seguiment de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea.

epac_cont_15122011.jpg

 A la reunió, en la que van participat trenta-tres persones, s'ha volgut conèixer i analitzar l'opinió del sector sobre punts tant importants de la nova reforma com són la conveniència de situar certes actuacions en el primer o el segon pilar de la PAC, debatre sobre el posicionament de Catalunya davant un possible Programa de Desenvolupament Rural estatal o altres aspectes contemplats per la Comissió Europea en l'actual proposta del Reglament FEADER que podrien condicionar el sector agroalimentari català.

En aquest sentit, el grup vol traslladar al conjunt de persones que participen en el debat obert a ePAC la següent pregunta per continuar el debat:
 
 
 

Els grups de treball de la Comissió de Seguiment

Aquesta reunió és la tercera que es realitza amb representants del sector des que el passat 2 de desembre, en el decurs de la Taula de Concertació Agrària, el Conseller Josep Ma Pelegrí anunciés la creació de la Comissió de Seguiment arran de la publicació per part de la Unió Europea de les propostes de reglaments que han de regir la nova reforma de la PAC.
Els blocs temàtics a debatre, als quals també s’hi pot participar mitjançant el portal virtual ePAC, són l’anàlisi de la Fitxa financera, que es va tractar en la primera reunió, el passat 14 de desembre, els Pagaments directes, tractat a la reunió del 21 de desembre, el Desenvolupament rural i finalment les mesures de competitivitat i de mercat previstes per la reunió de treball del dia 12 de gener.
Està previst iniciar una segona ronda sobre aquests blocs temàtics a partir del 25 de gener on s’anirà perfilant el posicionament de Catalunya per finalment poder aprovar un document conjunt, que compti amb un suport ampli del sector agrari català en la Taula de Concertació Agrària i el Parlament de Catalunya.