SANITAT VEGETAL | 18/01/2010  DAR/RuralCat

Catalunya, zona lliure de foc bacterià dos anys després del focus del Gironès

Catalunya es manté com a zona protegida de la greu plaga del Foc bacterià (Erwinia amylovora), gràcies a l'èxit de les mesures d'eradicació establertes pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) aquests darrers anys.

Foc bacterià

Font: DAR

El darrer focus registrat a Catalunya fou detectat l'estiu de l'any 2007 a la comarca del Gironès, on es va establir una zona de seguretat d'un quilòmetre. Dos anys després de la detecció de la darrera mostra positiva, oficialment es considera eradicat el focus i, per tant, es pot mantenir l'estatus de zona protegida.

Tècnics del DAR encarregats de la vigilància

Cada any, durant un període de sis mesos, 35 tècnics realitzen la prospecció dels diferents patògens de quarantena dels fruiters, així com l'anàlisi en laboratori de les mostres recollides. En la campanya de 2009, s'han prospectat tots els vivers de planta susceptibles, 4.282 hectàrees de fruiters de llavor d'arreu de Catalunya i els 551 punts de control oficial de la xarxa permanent de vigilància. En total, es va recollir 323 mostres sospitoses que han estat analitzades, el resultat de les quals ha estat negatiu en tots els casos.

Un panorama diferent a Espanya i Europa

En canvi, a l'Estat espanyol l'any 2009 es van detectar 45 nous brots de foc bacterià a Castella i Lleó, Extremadura, la Rioja, Navarra i el País Basc, mentre que a Europa, la malaltia s'ha anat estenent per diversos països, on abans no hi era present. A Catalunya, també cal destacar la bona col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), entitats que disposen de tècnics que assisteixen tècnicament als agricultors, i que són peces bàsiques per aconseguir una bona protecció de les nostres plantacions. Per part dels agricultors, és molt important que quan tinguin previst realitzar noves plantacions de fruiters, adquireixin únicament material vegetal acompanyat del preceptiu passaport fitosanitari CE que garanteix que ha estat produït per vivers controlats oficialment i autoritzats per produir i comercialitzar aquest material.