PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 17/01/2010  DAR/RuralCat

Participa en el pla de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida mitjançant Internet

El pla de gestió de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la plana de Lleida és un document en elaboració per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, ja que aquestes zones són eminentment agrícoles.

Pàgina web ZEPA

Font: DAR

La coordinació de les actuacions s'efectua des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i com a suport addicional, s'ha constituït una mesa d'experts perquè assessorin aquest procés.

Participació pública com a eix fonamental

La participació pública és un dels eixos fonamentals de l'elaboració d'aquest pla de gestió. La participació s'estructura a partir de sessions públiques on s'hi conviden els principals agents socials implicats en el pla. De manera paral·lela, s'ha obert una pàgina web, on hi ha una secció dedicada a la col·laboració ciutadana. Hi ha tota la informació sobre aquest procés i un formulari per fer arribar suggeriments sobre el pla de gestió. La pàgina web www.zepasponent.cat està operativa des del passat 15 de gener, i en ella es podrà seguir l'evolució del procés d'elaboració del pla de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida. També es podrà consultar el calendari i les reunions previstes per a poder fer arribar els teus comentaris. A més, a la web s'hi pot trobar un recull de notícies de premsa, en paper i digital, relacionades amb les actuacions a les ZEPA. En un altre dels apartats de la web és fa referència a tot el que conforma el propi pla de gestió:
  • Introducció, on s'explica en què consisteix el pla de gestió.

  • La mesa d'experts, que té funcions d'assessorament.

  • Estructura del pla de gestió.

  • Documentació, que inclou les Directrius de la Xarxa Natura 2000 i la presentació del pla.
L'objectiu d'aquest procés participatiu és que els plans de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida tinguin en compte les necessitats i els punts de vista de la ciutadania i de les persones afectades.