BONES PRÀCTIQUES | 24/01/2010  MARM/RuralCat

El MARM edita el "Manual de producció de llet crua d'ovella"

El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, mitjançant la Direcció general de Recursos Agrícoles i Ramaders, ha editat el " Manual de producció de llet d'ovella", després de la bona acollida del sector productor de l'anterior "Manual de producció de llet crua de vaca".

Manual de producció de llet crua d'ovella

Font: MARM

La publicació, que forma part de la "Guia per a la Producció Responsable" en el sector de oví de llet, té com objectiu orientar al productor en l'aplicació de les pràctiques correctes d'higiene.

Exemplars per productors i organitzacions

Així mateix, es farà lliurament d'un exemplar als productors nacionals del sector, a través de les Comunitats Autònomes i de les Organitzacions de Productors Agraris, com ja es va fer amb l'altra versió sobre llet crua de vaca. El manual ha agrupat els requisits de la Guia de pràctiques correctes d'higiene en àrees específiques, o capítols, que es corresponen amb zones concretes de l'explotació:
  • Documentació: on es parla de traçabilitat, alimentació i matèries primes, sanitat, medi ambient...

  • Lleteria: que tracta temes com l'equipament, emmagatzematge i qualitat de la llet.

  • Sala de munyir: en referència al procés de munyida, neteja i sanitat.

  • Matèries primeres: capítol que tracta l'alimentació i matèries usades.

  • Medicaments: on es descriuen productes i tractaments.

  • Instal·lacions: capítol que caracteritza els magatzems, sales de munyir, corrals...

  • Animals: és l'àrea que vessa sobre benestar animal, alimentació i sanitat.

  • Entorn: capítol dedicat al medi ambient, personal de l'explotació i agents externes.
A més, la publicació mostra el paral·lelisme amb la legislació específica per a cada requisit. El Manual s'emmarca dintre dels treballs realitzats pel MARM pel reforç de la professionalització del sector productor de llet d'oví i contribuir així a millorar els resultats i la imatge del sector lacti espanyol davant el consumidor. El llibre ha estat editat en format paper i en format electrònic, disponible en la pàgina web del MARM.