ESTUDI AGRONÒMIC | 25/01/2010  ARS

Augmentar les llavors en els cultius de cobertora pot disminuir les males herbes

Els resultats d'un estudi del Servei de Recerca Agrícola dels Estats Units (ARS) permetran que els productors puguin optimitzar els beneficis d'utilitzar els cultius de cobertora amb noves estratègies de sembra.

L'horticultor Eric Brennan fent treball de camp

L'horticultor Eric Brennan fent treball de camp. Font: ARS

Les dades són importants perquè els grangers que produeixen les fruites i verdures orgàniques utilitzen sovint els cultius de cobertora durant l'hivern per agregar la matèria orgànica al terra, millorar el cicle de nutrients i suprimir les males herbes. En els climes moderats, és molt recomanable suprimir les males herbes en els cultius de cobertora durant l'hivern perquè les maleses que creixen durant tot l'any produeixen llavors que poden augmenten els costos de treure les males herbes en els següents cultius de verdures.

Impacte de les taxes i els patrons de sembra

Per això, l'horticultor Eric Brennan, que treballa a l'Estació Nord-Americana de Recerca Agrícola de Califòrnia, va realitzar un estudi comparant les estratègies de sembra dels cultius de cobertora d'hivern en sistemes d'agricultura orgànica per la costa central de Califòrnia. Brennan va examinar l'impacte de les taxes i els patrons de sembra en els cultius de cobertora. L'horticultor va sembrar les llavors de sègol en un patró de reixeta que va requerir dues passades amb una sembradora a través del camp o en fileres tradicionals.

Estratègia eficaç i econòmica

Les dades obtingudes van revelar que sembrar les llavors del sègol en taxes més altes millorava la producció de biomassa pel sègol primerenc en la temporada de cultiu, al mateix temps que afavoria la supressió de maleses. No obstant, Brennan no va observar cap millora en el cultiu amb la sembra en patró de reixeta. Paral·lelament també va estudiar les taxes i els patrons de sembra utilitzant un cultiu de cobertora de llegums i civada amb un resultats similars als del sègol en quan a la reducció de la producció de biomassa per les males herbes. Les troballes de Brennan, publicades a la revista 'Agronomy Journal', suggereixen que l'augment de les taxes de sembra podria ser una estratègia eficaç i econòmica dels productors de cultius orgànics per a controlar les males herbes. Tanmateix, és probable que sembrar en un patró de reixeta no augmenti els beneficis d'utilitzar els cultius de cobertora, i les dues passades de la sembradura augmentaran els nivells de pols, combustible, i el temps i feina requerit per sembrar.