NORMATIVA | 27/01/2010  Gencat

El Govern regula el Registre administratiu de contractes de conreu

Ja ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el decret que regula el Registre administratiu de contractes de conreu. La principal novetat d'aquest nou text legislatiu és que a partir d'ara tots els contractants han de comunicar obligatòriament al Registre la formalització dels contractes que signin, a diferència del decret anterior, que assenyalava que la inscripció era voluntària

Tractor llaurant

La gestió d'aquest registre es realitzarà en suport informàtic.El Govern posa a disposició dels interessats el web institucional Gencat.cat, on trobaran un model d'escrit, amb les dades necessàries que s'han d'omplir per via telemàtica. El Registre és gratuït per als actes d'inscripció i l'examen del seu contingut. Cal dir que el nou decret preveu que la inscripció al Registre pot ser un dels requisits de l'Administració de la Generalitat per poder accedir als ajuts de les explotacions agràries en règim de contracte de conreu. Tanmateix, no es tracta d'un registre de fiscalització de dades ni afecta la validesa del contracte ni els seus efectes. A més, no es necessita cap autorització per a la inscripció. Només quan no es subministrin totes les dades que es considerin imprescindibles, aquest fet pot suposar quedar-se fora de determinades línies d'ajut, en funció del que estigui establert en les convocatòries.