NORMATIVA AGRÀRIA | 31/01/2010  MARM

Fixats els ajuts PAC per als anys 2010 i 2011

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 66/2010 sobre l'aplicació l'any 2010 i 2011 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia. Aquesta normativa fixa els ajuts que poden sol·licitar els agricultors espanyols durant aquest període i suposa l'última baula de la reforma denominada "revisió mèdica" de la política agrícola comuna.

Explotació agrària

Font: MARM

El Reial Decret estableix que els agricultors podran presentar la seva sol·licitud única fins el 30 d'abril, detallant les diferents fórmules, requisits, terminis i documentació a presentar. En el mateix termini els agricultors que desitgin hauran de sol·licitar l'assignació gratuïta dels drets procedents de la reserva nacional.

Beneficiaris de la PAC

Els ajuts directes de la Política Agrícola Comuna (PAC) compten amb més de 45.000 milions d'euros per al conjunt dels agricultors de la Unió Europea. D'aquest import, més de 5.500 milions d'euros corresponen a l'agricultura espanyola, afectant anualment a més de 900.000 beneficiaris i suposa més del 14% de la Renda Agrària Aquesta normativa serà vigent durant dos anys, el 2010 i el 2011. De cara al 2012 es desacoblaran més sectors, quedant només acoblades les ajudes a la vaca nodrissa i al cotó, per la qual cosa s'haurà d'aprovar una altra norma. Més de 840.000 agricultors rebran comunicacions de les comunitats autònomes, amb els imports que es desacoblaran en el 2010, i que superen els 1.000 milions d'euros. En aquest sentit, el Règim de pagament únic a Espanya suposa prop de 4.600 milions d'euros. La resta són ajuts acoblats per superfície, per bestiar i els pagaments establerts a l'article 69 del Reglament de l'UE del 2003 i al nou article 69 del Reglament del 2009.

Novetats

La principal novetat del Reial Decret 66/2010 són els programes inclosos dins del marc de l'article 69 del Reglament del 2009, que inclou per exemple el foment de rotacions de cultiu a terra de secà. El cobrament dels ajuts està subjecte al compliment de la condicionalitat (requisits legals i bones pràctiques), així com a les retencions per modulació als pagaments superiors als 5.000 euros.