CONVOCATÒRIA ANUAL | 09/02/2010  DAR

Els ajuts del Contracte Global d'Explotació 2010 aposten decididament pels joves

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) per l'any 2010 que enguany preveuen l'obertura de 26 noves línies d'ajuts.

Jove ramader

Jove ramader

En la situació de crisi que actualment pateix el sector agrari, el DAR fa una aposta important per a recolzar les explotacions amb aquest ajuts, destinats a:
  • Fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector.

  • Fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient.
Enguany, les noves línies d'ajuts associades al CGE es gestionen mitjançant dos procediments:
  • General que inclou la instal·lació de joves agricultors, modernització de l'explotació agrària i diversificació cap a activitats no agrícoles.

  • Abreujat que fa referència a l'indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya, ajuts a mesures agroambientals, foment de la ramaderia ecològica, inversions no productives i utilització dels serveis d'assessorament).

El futur passa per incorporar els joves

De cara al 2010 es fa un esforç important per impulsar la incorporació de joves agricultors, incrementant l'import màxim d'ajut total un 27,3%, passant dels 55.000 euros als 70.000'. Així mateix, es flexibilitza la modalitat d'instal·lació en una explotació agrària prioritària, per tal d'incentivar que més joves puguin exercir l'activitat agrària. En la mateixa línia d'actuació, i també per l'ajut a la modernització d'explotacions agràries, s'ha doblat la llista de màquines agrícoles que representen una innovació tecnològica.

Simplificació documental

Un altre aspecte remarcable és la simplificació documental, reduint la documentació a presentar amb les sol·licituds i s'ha fet una relació exhaustiva de la documentació necessària per la justificació dels ajuts. Es demana el mínim d'informació necessària per valorar les propostes de contracte aprofitant les dades presentades anteriorment, alhora que es permet una flexibilitat per modificar els contractes aprovats.